Aktywna Tablica 2023: Najlepsze pomoce dla uczniów ze SPE

Jak podaje MEiN, mamy w polskim systemie edukacji już 280 tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki nowej edycji programu Aktywna Tablica, placówki mogą pozyskać fundusze na zakup specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego skuteczną i zindywidualizowaną pracę z podopiecznymi ze SPE.

Aktywna Tablica to szansa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych z dofinansowaniem wynoszącym aż 80% taniej. Program ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Silny nacisk został postawiony na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak duże wsparcie finansowe sprawia, że szkoły muszą skrupulatnie przeanalizować, w jakie pomoce warto zainwestować.

5 powodów, dla których warto postawić na serię programów mTalent:

1. Programy z serii mTalent to najnowocześniejsze i najczęściej nagradzane rozwiązania dotyczące terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi na polskim rynku. Za ich stworzenie odpowiada zespół z ponad 30-letnim doświadczeniem, który jako pierwszy w Polsce wprowadził technologię do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych.

2. Posiadają status wyrobu medycznego, ich skuteczność i przewagi konkurencyjne zostały potwierdzone w opiniach klinicznych, a nad jakością merytoryczną serii czuwa specjalnie w tym celu powołany zespół przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

3. W zeszłym roku międzynarodowe jury uznało serię mTalent za najlepsze oprogramowanie terapeutyczne dla osób ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi na świecie!

4. Wszystkie programy z serii mTalent spełniają są zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica na rok 2023.

5. To najczęściej wykorzystywane i najbardziej pożądane programy przez polskich nauczycieli i terapeutów według badań przeprowadzonych przez zespół pod przewodnictwem profesor UG Małgorzaty Cackowskiej.

Dopasuj programy mTalent do potrzeb Twoich podopiecznych

Aby ułatwić Ci przygotowanie wniosku o dofinansowanie Aktywna Tablica 2023, podzieliliśmy programy mTalent na kategorie odpowiadające tym wymienionym w dokumencie:

  • Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD), dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się;
  • Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji, ADD, ADHD, spektrum autyzmu;
  • Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;
  • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami;
  • Problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej, wymagającymi terapii logopedycznej i psychologicznej.

Zobacz, co kryje się pod daną kategorią na naszej prostej graficznej wizualizacji.

Wersje DEMO

O najwyższej jakości serii mTalent możesz przekonać się samodzielnie, testując bezpłatnie obszerne wersje demonstracyjne wszystkich dostępnych obecnie programów. Pamiętaj, że wybierając mTalent, otrzymujesz nie tylko nowoczesną i interaktywną warstwę multimedialną, ale także zestaw tradycyjnych pomocy edukacyjnych, poradniki metodyczne, autorskie publikacje i wiele więcej!

Gotowe wnioski i inne potrzebne dokumenty

W roku 2023 obowiązują nowe wzory wniosków dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły. Gotowe wnioski, oświadczenia, zapytania ofertowe i inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie https://aktywnatablica2.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Nowy katalog mTalent jest już dostępny! Poznaj nadchodzące premiery

2024-03-05
Aktywna Tablica 2024

Aktywna Tablica 2024 – terminy, wzory wniosków i najważniejsze informacje

2024-03-11
licencja bezterminowa mTalent

Licencja bezterminowa mTalent – odpowiadamy na Wasze pytania [FAQ]

2024-02-28