Informacja zawodoznawcza

E-publikacje przeznaczone dla różnych odbiorców: uczniów do samodzielnego wykorzystania,  doradców zawodowych realizujących wsparcie doradczo-zawodowe dla młodzieży szkolnej oraz innych osób dorosłych zainteresowanych informacją zawodoznawczą. Materiały mogą być pomocne w wyborze ścieżki edukacyjnej, podjęciu świadomego  wyboru o kierunku rozwoju, aby w jak najlepszym stopniu przygotować się do uczestnictwa w rynku pracy.

Informacja zawodoznawcza opracowana dla wybranych zawodów zawiera: multimedia, narzędzia dotyczące charakterystyk zawodowych, w tym informacje o zawodach, czynnościach zawodowych, możliwościach zdobycia określonego zawodu oraz  umiejętnościach koniecznych do jego wykonania.

Dodatkowo materiał został uzupełniony o mini-raporty dotyczące wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Polsce.

Informacja zawodoznawcza została pogrupowana na obszary zawodowe, w ramach których wskazane są wybrane  branże i zawody.

[vc_single_image image=”5710″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-administracyjno-uslugowy/”]
[vc_single_image image=”5711″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-elektryczno-elektroniczny/”]
[vc_single_image image=”5713″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-gorniczo-hutniczy/”]
[vc_single_image image=”5712″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-mechaniczny/”]
[vc_single_image image=”5714″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-medyczno-spoleczny/”]
[vc_single_image image=”5715″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://www.learnetic.pl/obszar-turystyczno-gastronomiczny/”]

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość