Napisali o nas

Napisali o nas

Napisali o nas 150 150 marcinl

 

Violetta Piasecka


„Programy mTalent opracowane zostały przez specjalistów w oparciu o badania naukowe, wiedzę metodyczną i własne doświadczenia z pracy terapeutycznej z dziećmi i uczniami przejawiającymi deficyty rozwojowe. Zastosowanie zdobyczy dzisiejszej techniki komputerowej wpływa na uatrakcyjnienie pracy z dzieckiem. System oceny oparty na pozytywnej motywacji każdego etapu zadania powoduje wzrost chęci do pracy oraz samooceny. Różne poziomy trudności ćwiczeń i poleceń pozwalają dostosować wymagania do aktualnego poziomu poznawczego i możliwości percepcyjnych uczestnika zajęć. Codzienny trening percepcji wzrokowej i słuchowej z zastosowaniem programu mTalent daje szansę na sukces edukacyjny naszych dzieci i uczniów”.

Pani Violetta Piasecka, Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość