Małgorzata Rabenda

Małgorzata Rabenda

Małgorzata Rabenda 150 150 piotrp

„Realizuj\u0105c zaj\u0119cia z zestawem LaboLAB, rozwijamy kompetencje kluczowe uczni\u00f3w, kszta\u0142tujemy strategie czytelnicze i umiej\u0119tno\u015b\u0107 krytycznego my\u015blenia. Prac\u0119 u\u0142atwia bogata zawarto\u015b\u0107 \u201edu\u017cego, zielonego, pude\u0142ka\u201d, w kt\u00f3rym znajdziemy proste i bezpieczne pomoce dydaktyczne dla grupy oko\u0142o 30 uczni\u00f3w [\u2026]. Dzi\u0119ki temu przez kilka kolejnych lat mo\u017cemy cieszy\u0107 si\u0119 nowoczesnym, mobilnym laboratorium badawczym, przygotowuj\u0105c jednocze\u015bnie uczni\u00f3w do \u017cycia w szybko zmieniaj\u0105cej si\u0119 rzeczywisto\u015bci”

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość