58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Projekty Unijne

Projekty Unijne współrealizowane przez Learnetic SA

www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I) i artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 14 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w obszarach administracyjno-usługowym (I) i artystycznym, w grupach zawodów takich jak: fryzjersko-kosmetyczna, chemiczno-ceramiczno-szklarska, poligraficzno-fotograficzna, drzewno-meblarska, artystyczna. W ramach 14 e-zasobów opracowanych zostanie 87 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik, umożliwiając realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 891 356,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  1594 034,84 PLN
www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 9 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszarów elektryczno- elektronicznego w grupach zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W ramach 9 e-zasobów opracowanych zostanie 85 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 823 598,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  1 536 928,39 PLN
www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego w grupach zawodów: mechaniki precyzyjnej, budowa maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 89 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 935 012,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  1 630 828,11 PLN
www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 7 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego w grupach zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej. W ramach 7 e-zasobów opracowanych zostanie 61 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 341 246,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  1 130 402,13 PLN
www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej oraz spożywczej.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego w grupach zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej. W ramach 5 e-zasobów opracowanych zostanie 46 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 033 692,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  871 195,62 PLN
www.dreamsart.pl

tytuł projektu
Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

 • cel projektu
  Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.
 • planowane efekty:
  Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
  Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno- społecznego w grupach zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 71 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.
 • czas realizacji
  od: 2017.04.03 do: 2018.09.28
 • wartość projektu
  1 561 302,00 PLN
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
  1 315865,33 PLN
logo

tytuł projektu

Stawiamy na Edukację.

 • cel projektu: „Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, informatycznych, językowych) niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) u uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Chojnice oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli w stosowaniu TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, właściwych postaw i umiejętności realizowanych z wykorzystaniem TIK.”
 • planowane efekty: Projekt przyczyni się do wzrostu umiejętności wykorzystywania TIK przez nauczycieli w gminie wiejskiej Chojnice poprzez zorganizowane w jego ramach szkolenia stacjonarne i e-learningowe oraz spotkania sieci doskonalenia nauczycieli. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów osiągnięty zostanie poprzez zajęcia dodatkowe z przedmiotów językowych i matematyki oraz przez wyjazdy edukacyjne, konkursy i edukacyjne programy wakacyjne.
 • czas realizacji: od 2017.04.01 do 2018.10.31
 • wartość projektu: 3 769 872,04 PLN
LOGOTYPY_KOL_EFS_pl

tytuł projektu

Umiem programować – projekt dla Gimnazjów nr 2,6,10 i 35 w Łodzi

cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie uczniów z gimnazjów w Łodzi do programowania w zakresie zgodnym z nową podstawą programową kształcenia informatycznego

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ, w szczególności do realizacji celu szczegółowego poddziałania XI.1.2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Efektem projektu będzie doposażenie szkół w sprzęt i aplikacje TIK (tablety i cyfrowe systemy pomiarowe) oraz przygotowanie interaktywnych aplikacji edukacyjnych – opracowanych zostanie 10 pakietów złożonych z zestawu interaktywnych ćwiczeń, w których młodzież będzie sterować bohaterami, doskonaląc swoje umiejętności programowania i wchodząc w świat związany z innymi obszarami edukacji w formie pasjonującej zabawy (gamifikacja). Efektem projektu będzie również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, kształtujących wśród uczniów umiejętności programowania oraz wdrożenie w szkołach zajęć dydaktycznych z zakresu doskonalenia algorytmicznego myślenia. Dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie programowania zostaną zorganizowane zajęcia Akademii Młodych Twórców w młodzieżowej sekcji „programowania”.

czas realizacji
od: 2017.03.01 do: 2019.02.28

wartość projektu
768 280,80 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
714 501,14 PLN

Kontakt

 • Gdańsk

  Learnetic SA

  ul. Azymutalna 9

  80-298 Gdańsk

  NIP: 5842705459

 • Email

  info@learnetic.com