58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Praca

Poszukujemy nauczycieli, trenerów, redaktorów merytorycznych oraz osób, które pragną tworzyć interaktywne zasoby przy użyciu oprogramowania mAuthor.

KONTAKT

 • Learnetic SA

  Azymutalna 9,
  80-298 Gdańsk
  Polska

 • Telefon

  tel. +48 58 764 75 00
  fax +48 58 764 75 01

 • adres email

  praca@learnetic.com

Poszukiwana, poszukiwany!

W związku z rekrutacjami na stanowiska trenerów, twórców interaktywnych zasobów edukacyjnych, redaktorów i innych specjalistów, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniami poniżej. Osoby, które chcą zgłosić swoją kandydaturę prosimy o wiadomość z CV na adres praca@learnetic.com, w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska i projektu, na które aplikują.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o firmie.  Dojazd do Learnetic jest możliwy m.in. PKM (należy wysiąść na lotnisku i skierować się do biurowca BCB).

Aktualne rekrutacje:

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. organizacji wycieczki do Centrum Nauki Kopernik (dalej również jako CNK) w Warszawie jako nagrody za udział w konkursie matematyczno-informatyczno-językowym na platformie edukacyjnej  w ramach Projektu pn: „Stawiamy na Edukację”.

Zamawiający realizuje projekt pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”, w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania: ZO_1_9_2018

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 82 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu : „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz  artystycznej”.

Szczegółowe informacje:  ZO_1_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 78 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu : Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej”.

Szczegółowe informacje: ZO_2_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 89 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu : „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”

Szczegółowe informacje: ZO_3_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 56 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”

Szczegółowe informacje: ZO_4_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 46 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu : „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”

Szczegółowe informacje: ZO_5_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi złożenia 71 modułów składających się na e-zasoby w ramach projektu: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”

Szczegółowe informacje: ZO_6_8_2018

Data publikacji: 30.08.2018

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Informujemy o rekrutacji na stanowisko Redaktor treści e-materiału. Zapraszamy do przesyłania aplikacji.

Ogłoszenie publikacja 04.06.2018

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyłonienie eksperta merytorycznego z branży Górnictwo otworowe.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo – wiertniczej oraz hutniczo odlewniczej.”

Dokumenty do pobrania: ZO_1_5_2018

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 77 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjnousługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_I

Formularz_I

przykładowa_sekwencja

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 53 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno – elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno – elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_V

Formularz_V

przykładowa_sekwencja

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 83 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_VI

Formularz_VI

przykładowa_sekwencja

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 44 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo – wiertniczej oraz hutniczo odlewniczej.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_VII

Formularz_VII

przykładowa_sekwencja

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 37 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko – gastronomiczno – turystycznej oraz spożywczej.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_IX

Formularz_IX

przykładowa_sekwencja

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie 67 sekwencji audio.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno – społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_X

Formularz_X

przykładowa_sekwencja

 


 

Zapytanie ofertowe 1/4/2018
Poszukujemy wykonawców zadań do Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Językowego dla uczniów ze szkół w gminie wiejskiej Chojnice.

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi stworzenia zadań konkursowych z 3 przedmiotów:

 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język angielski

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_1_4_2018

 


 

Zapytanie o cenę
W związku z realizacją projektu „Stawiamy na Edukację”, realizowanego w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „LEARNETIC” SA zamierza udzielić zamówienia na usługi merytorycznego opracowania pytań konkursowych z matematyki, informatyki i języka angielskiego na 3 poziomach edukacyjnych w formie materiału interaktywnego oraz digitalizację tych materiałów do postaci paczki SCORM w narzędziu umożliwiającym tworzenie takich materiałów. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia.

Dokumenty do pobrania:

 


 

Zapytanie ofertowe 1/3/2018
Poszukujemy trenerów dla nauczycieli ze szkół na terenie gminy Chojnice.

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przeprowadzenia szkoleń z 3 tematów:

 • Grywalizacja jako nowy trend w edukacji
 • Media społecznościowe w edukacji
 • Praca z wirtualną klasą

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_1_3_2018


 

Zapytanie ofertowe 1/2/2018
Poszukujemy ekspertów branż z obszarów  administracyjno-usługowego  i artystycznego, którzy ocenią pod kątem merytorycznym materiały edukacyjne wspierające kształcenie zawodowe (JOZ).
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: ZO_1_2_2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO.1_2_2018-Informacja o wyniku postepowania

 


 

Zapytanie ofertowe 2/2/2018

Poszukujemy ekspertów branż z obszaru górniczo-hutniczego, którzy ocenią pod kątem merytorycznym materiały edukacyjne wspierające kształcenie zawodowe (JOZ).

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_2_2_2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO.2_2_2018-Informacja o wyniku postepowania

 


 

Zapytanie ofertowe 3/2/2018

Poszukujemy ekspertów branż z obszaru turystyczno-gastronomicznego, który ocenią pod kątem merytorycznym materiały edukacyjne wspierające kształcenie zawodowe (JOZ).

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_3_2_2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO.3_2_2018-Informacja o wyniku postepowania

 


 

Zapytanie ofertowe 4/2/2018

Poszukujemy ekspertów branż z obszaru medyczno-społecznego, którzy ocenią pod kątem merytorycznym materiały edukacyjne wspierające kształcenie zawodowe (JOZ).

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: ZO_4_2_2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO.4_2_2018-Informacja o wyniku postepowania

 


 

 

ZO 1/1/2018
Poszukujemy przewoźników dla uczniów ze szkół na terenie gminy Chojnice.

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przewozu uczniów z 10 szkół na terenie Gminy Chojnice do Centrum Hewelianum w Gdańsku, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_1_1_2018

Informacja o wyniku

 


 

Zamawiający realizuje projekt pod tytułem: „Rozbudowa systemu mAuthor o innowacyjny pakiet Adaptive Learning oraz wdrożenie standardów WCAG 2.0 w zakresie tworzenia treści interaktywnych dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada rozbudowę posiadanej przez Learnetic S.A. platformy do produkcji treści elektronicznych mAuthor o dwa pakiety modułów: moduły do tworzenia treści do nauczania adaptacyjnego oraz moduły dostosowujące treści elektroniczne dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach ww. projektu.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyniku

 


 

Zapytanie o cenę dotyczące projektu pn. „Rozbudowa systemu mAuthor o innowacyjny pakiet Adaptive Learning oraz wdrożenie standardów WCAG 2.0 w zakresie tworzenia treści interaktywnych dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie o cenę_08.12.2017

Formularz wyceny

 


 

 

ZO 8/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze mechanicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_8_11_2017

Odpowiedzi na pytania wykonawców

ZO. 8_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

ZO 7/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze medyczno-społecznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: ZO_7_11_2017_ZMIANA

Informacja o zmianie:
Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:
– zmieniono kryteria oceny ofert (dodano nowe kryterium)
– termin składania ofert wydłużono do: 05.12.2017
– zmieniono termin otwarcia ofert na: 05.12.2017
– termin na zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego wydłużono do: 30.11.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO. 7_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

ZO 6/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze turystyczno-gastronomicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_6_11_2017_ZMIANA

Informacja o zmianie:
Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:
– zmieniono kryteria oceny ofert (dodano nowe kryterium)
– termin składania ofert wydłużono do: 05.12.2017
– zmieniono termin otwarcia ofert na: 05.12.2017
– termin na zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego wydłużono do: 30.11.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO. 6_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

ZO 5/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze górniczo-hutniczym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_5_11_2017_ZMIANA

Informacja o zmianie:
Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:
– zmieniono kryteria oceny ofert (dodano nowe kryterium)
– termin składania ofert wydłużono do: 05.12.2017
– zmieniono termin otwarcia ofert na: 05.12.2017
– termin na zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego wydłużono do: 30.11.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO. 5_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

 

ZO 4/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze mechanicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_4_11_2017

Informacja o unieważnieniu postępowania ZO_4_11_2017_uniewaznienie

 


 

 

Zapytanie ofertowe 3/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania ZO_3_11_2017_ZMIANA

Informacja o zmianie:
Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:
– zmieniono kryteria oceny ofert (dodano nowe kryterium)
– termin składania ofert wydłużono do: 05.12.2017
– zmieniono termin otwarcia ofert na: 05.12.2017
– termin na zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego wydłużono do: 30.11.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO. 3_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

 

Zapytanie ofertowe 2/11/2017
Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarach administracyjno-usługowym i artystycznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: ZO_2_11_2017_ZMIANA

Informacja o zmianie:
Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:
– zmieniono kryteria oceny ofert (dodano nowe kryterium)
– termin składania ofert wydłużono do: 05.12.2017
– zmieniono termin otwarcia ofert na: 05.12.2017
– termin na zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego wydłużono do: 30.11.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZO. 2_11_2017 – Informacja o wyniku

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji projektu pn.:„Umiem programować – projekt dla gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi”
Sprzęt i aplikacje TIK dla szkół

„Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie terminu składania ofert, który został wyznaczony na 22 listopada 2017 do godziny 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się 22 listopada o 9.30 w siedzibie Learnetic SA. Zmiana spowodowana jest problemem technicznym w publikacji załączników w Bazie Konkurencyjności.”

Wyniki postępowania: Wybór Wykonawców

 

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonawców zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz matematyki

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2/10/2017

Wyniki postępowania nr 2/10/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonawców szkoleń dla nauczycieli

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/8/2017

Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Wyniki postępowania 1/8/2017

 


 

Zapytanie ofertowe 1/10/2017

Informacja o zapytaniu ofertowym na Redaktorów/-ki treści e-materiału: opracowanie ćwiczeń interaktywnych, słowników pojęć, złożenie e-materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie korekt, modyfikacji, uwag i opinii.
 
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod nazwą:  „Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, poprzez opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych, dotyczących 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’10’ do wykorzystania na lekcji. (Grupa 5),  realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie  125 filmów, z podziałem na 3 części, według scenariusza. Będą to krótkie 5’10’ filmy edukacyjne ilustrujące doświadczenia, tłumaczące zjawiska, wyjaśniające skomplikowane procesy. Muszą mieć charakter dydaktyczny, ułatwiać proces uczenia się i nauczania.

Zapytanie ofertowe dotyczy  projektu pn.: „Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, poprzez opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych, dotyczących 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’10’ do wykorzystania na lekcji. (Grupa 5),  realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 7/7/2017

Odpowiedzi do zapytania ofertowego (pdf)

Wyniki postępowania 7_7_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na ekspertów sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 8/7/2017

Informacja o zmianie formularza ofertowego i daty przesyłania pytań do zapytania ofertowego

Zmieniony formularz ofertowy

Wyniki postępowania

 


 

 

Rekrutacja na stanowisko: Autor zdjęć / Fotoedytor

ogloszenie_Autor zdjęć_Fotoedytor_19.06.2017

 


 

Rekrutacja na stanowisko: Dźwiękowiec / Realizator dźwięku.

ogloszenie_Dźwiękowiec_Realizator dźwięku_19.06.2017

 


 

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 522 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem:  „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno–ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 1/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 510 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 2/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 534 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 3/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 3/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 366 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 4/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 276 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 5/7/2017

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 426 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 6/7/2017

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 87 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem:  „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno–ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/6/2017

Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_I

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców: Odpowiedzi do zapytania ofertowego 2/6/2017

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego nr 2/6/2017

 


Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 85 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 3/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_V
Odpowiedzi na pytania Wykonawców: Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/6/2017

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 89branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 4/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_VI

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 61 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 5/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_VII

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 46 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 6/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_IX

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 71 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 7/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_X

Rekrutacja na stanowisko: Prawnik – specjalność prawo autorskie

Informacja o zapytaniu ofertowym na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/6/2017

Informacja o wyniku postępowania: Informacja o wyniku postępowania nr 1/6/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 87 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​

​Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: ​„Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i ​a​rtystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, ​d​rzewno-meblarskiej oraz artystycznej.”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 9/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 85 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.​

​Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 10/5/2017

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 89 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.​

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 11/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 61 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.​

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 12/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 46 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr ​13/5/2017​

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 71 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​

​​Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 14/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 8052017

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 7/5/2017 na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych oraz zapowiedź przeprowadzenia postępowania nr 8/5/2017 na zbliżony przedmiot zamówienia na podstawie procedury konkurencyjności.

 


 

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarach administracyjno-usługowym i artystycznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 1/5/2017

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 3052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 3/5/2017

 


Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 4052017

Pytania do zapytania ofertowego i udzielone odpowiedzi

Informacja o wyniku postępowania Nr 4/5/2017

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 5052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 5/5/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 2/5/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 6052017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 6/5/2017

 


 

1. Stanowisko: Korektor merytoryczny interaktywnych materiałów edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Poszukujemy korektorów merytorycznych interaktywnych materiałów edukacyjnych z zakresu:

– matematyki (szkoła podstawowa oraz gimnazjum),

– przyrody (szkoła podstawowa),

– biologii (gimnazjum).

Do zadań osoby wykonującej zlecenie będzie należało:

– wykonanie korekty treści merytorycznej e-zasobów (ePodręczników),

– wskazanie miejsc błędnych oraz propozycja poprawnych treści,

– wskazanie korelacji między e-zasobami, a obowiązującą podstawą programową,

– wskazanie braków w e-zasobach w stosunku do obowiązującej podstawy programowej.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych rezultatów,
 • Możliwość dalszej współpracy,
 • Kontakt z najnowszymi technologiami,
 • Możliwość wykonywania zlecenia zdalnie lub w biurze w Gdańsku.

Osobę zatrudnioną powinny cechować:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office/ pakietów biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i terminowość wykonywania prac
 • Mile widziane doświadczenie lub wykształcenie pedagogiczne
 • Mile widziana praktyka w realizacji edukacyjnych projektów wydawniczych, drukowanych lub interaktywnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres praca@learnetic.com.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Learnetic S.A. z siedzibą w Gdańsku.”


 

2. Stanowisko: nauczyciel Chojnice. 

Poszukujemy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z:

 • matematyki (NR 13/4/2017)
 • języka angielskiego (NR 14/4/2017)
 • języka niemieckiego (NR 15/4/2017)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów/uczennic z 11 szkół na terenie Gminy Chojnice. Zamówienia dzielone są na części w zależności od postępowania.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania:

 

Pytania do zapytań ofertowych i udzielone odpowiedzi.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 13/4/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 14/4/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 15/4/2017

 


 

Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku w sprawie wykonania platformy edukacyjnej (data publikacji 28.04.2017)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie platformy edukacyjnej na potrzeby współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Stawiamy na Edukację”, realizowanego przez gminę Chojnice w partnerstwie z Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, zgodnie ze specyfikacją opisaną w opisie przedmiotu oraz za pośrednictwem załączonego formularza.

Termin realizacji: do 10 maja 2017 r.

Oferty należy składać pocztą, osobiście w siedzibie firmy Learnetic SA lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: praca@learnetic.com do dnia 2.05.2017 r. do godz. 9.00

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze górniczo-hutniczym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1042017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze medyczno-społecznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1242017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze turystyczno-gastronomicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 742017

Informacje o wyniku postępowania: wynik postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 842017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze mechanicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 942017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarach administracyjno-usługowym i artystycznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1142017

Informacje o wyniku postępowania: wynik postępowania

 

 


Dokumenty:

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 1/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_1_4_2017

 


 

 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: ​„Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 6/4/2017

Unieważnienie postępowania Informacja_6_4_2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 4/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_4_4_2017

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 5/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_5_4_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 3/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_3_4_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 2/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_2_4_2017

 


 

Zamawiający realizuje projekt pod tytułem: „Rozbudowa systemu mAuthor o innowacyjny pakiet Adaptive Learning oraz wdrożenie standardów WCAG 2.0 w zakresie tworzenia treści interaktywnych dla osób  niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada rozbudowę posiadanej przez Learnetic S.A. platformy do produkcji treści elektronicznych mAuthor o dwa pakiety modułów: moduły do tworzenia treści do nauczania adaptacyjnego oraz moduły dostosowujące treści elektroniczne dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach ww. projektu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Oferta cenowa

Załącznik 2 – Oświadczenie_warunki udziału

Załącznik 3 – Oświadczenie o powiązaniach

 


 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia są usługi merytorycznego opracowania pytań konkursowych z matematyki, informatyki i języka angielskiego na 3 poziomach edukacyjnych w formie materiału interaktywnego, zwane dalej „usługami” lub „testami” oraz digitalizacja tych materiałów do postaci paczki SCORM w narzędziu umożliwiającym tworzenie takich materiałów.

Dokument do pobrania: Szacowanie wartości zamówienia

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem podczas targów GESS w Dubaju w dniach 26-28 lutego 2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy Projektu w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0045/17-01 pn. „Promocja specjalistycznego produktu mAuthor firmy LEARNETIC SA na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumenty do pobrania

 

The information regarding the Request for quotation in accordance with the market research procedure for assembling an exhibition stand with furnishing and equipment during GESS Dubai conference on 26-28 February 2019.

The Request for quotation refers to the Project under the co-financing contract: POIR.03.03.03-22-0045/17-01 “Promotion of the Learnetic’s SA specialized product mAuthor on the foreign markets” as part of the sub-measure 3.3.3: Support for SMEs in the promotion of Polish product brands – “Go To Brand” Smart Growth Operational Programme 2014-2020, co-financed from the European Regional Development Fund.

Documents for downloading