Ogłoszenie o pracę: Specjalista WCAG 2.1

Dynamiczne wydawnictwo cyfrowe działające na rynku globalnym. Firma z dużym doświadczeniem i bogatą ofertą produktów edukacyjnych.Twórca rozwiązań z zakresu nowych technologii w obszarze szeroko rozumianej edukacji poszukuje osób do realizacji projektów multimedialnych 

Stanowisko: Specjalista WCAG 2.1

Miejsce pracy: Gdańsk

Twój zakres obowiązków to m.in.:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla zespołu oraz bieżące konsultacje
 • Dostosowanie materiałów cyfrowych do WCAG 2.1
 • Praca przy użyciu narzędzi redakcyjnych IT 

Nasze wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie audytów dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • doświadczenie w tworzeniu i/lub adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów multimedialnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub wykorzystywanie w pracy dostępnych multimediów 

Oferujemy:

 • ciekawą, twórczą pracę w wydawnictwie cyfrowym
 • kontakt z najnowszymi technologiami
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • motywujące wynagrodzenie
 • możliwość pracy zdalnej 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy – rekrutacja zdalna: praca@learnetic.com Lub pocztą na adres: Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk Z dopiskiem w temacie maila/na kopercie: „Specjalista WCAG 2.1– rekrutacja”.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Learnetic SA z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ulicy Azymutalnej 9. Można się z nami skontaktować na podany adres korespondencyjny lub pod adresem e-mail: info@learnetic.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności weryfikacji nadesłanej dokumentacji, przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego, skierowania na badania wstępne przed zatrudnieniem.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, a także zgoda osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inne dane osobowe (np. wizerunek czy zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Twoje dane możemy przekazać także dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę oraz dostawcom usług IT (np. hosting, dostawcy systemów informatycznych). 
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania. W przypadku wyrażenia zgody na wzięciu udziału w przyszłych rekrutacjach – dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty pozyskania.
 8. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych.
 9. W dowolnym momencie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. W razie pytań lub wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@learnetic.com
Udostępnij post

Inne

artykuły

Propozycje interaktywnych zajęć na temat majowych świąt

2024-04-23
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Jak na nie odpowiedzieć?

2024-06-19

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26