Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Kelner

 

Informacja o zawodzie

Zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie.

  • przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, tj.: przygotowanie (polerowanie) sztućców, szkła, porcelany oraz naczyń do wydawania potraw i napojów, nakrywanie stołów do konsumpcji z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe);
  • udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania;
  • doradzanie konsumentowi odpowiedniego asortymentu potraw i napojów w zależności od wymagań dietetycznych, przyzwyczajeń i specyfiki kuchni (regionalna, staropolska, innych narodów);
  • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich;
  • pobieranie potraw i napojów z kuchni i bufetów oraz ocenianie ich dekoracji i estetyki;
  • serwowanie potraw i napojów;
  • sporządzanie lub wykańczanie potraw w obecności konsumenta (tranżerowanie mięsa, filetowanie ryb, grillowanie potraw, flambirowanie zakąsek i deserów, sporządzanie zakąsek gorących i zimnych oraz ich doprawianie, sporządzanie i serwowanie koktajli bezalkoholowych i alkoholowych);
  • posługiwanie się narzędziami i przyrządami typu: tace, wózki kelnerskie do serwowania potraw, przyrządy do otwierania puszek i butelek, sztućce do serwowania potraw;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w części handlowej zakładu gastronomicznego, np.: elektronicznych kas kelnerskich, kalkulatorów, komputerów, kostkarek do lodu;
  • zmiana nakryć i obrusów w obecności konsumenta;
  • sprzątanie ze stołów z zachowaniem odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych;
  • inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu;
  • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp, ppoż. i sanitarno-higienicznych;
  • obsługiwanie uczestników przyjęć okolicznościowych z uwzględnieniem obowiązujących zasad nakrywania stołów, rozsadzania gości, pierwszeństwa obsługi;
  • opracowywanie karty potraw i napojów na przyjęcia okolicznościowe;
  • propagowanie nowych wyrobów kulinarnych i napojów.
  • obsługiwanie gości hotelowych i ewentualnie przygotowywanie prostych posiłków.
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i właściwego postępowania z nimi,
  • wysoka kultura osobista i poczucie humoru,
  • cierpliwość, 
  • opanowanie, 
  • tolerancja,
  • wyrozumiałość,
  • koordynacja ruchowa i zręczność manualna,
  • elegancja ruchów i miła prezencja
  • dokładność, 
  • szybkość,
  • zamiłowanie do czystości i porządku.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • duża sprawność fizyczna, 
 • dobra pamięć (również wzrokowa), 
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność szybkiego liczenia,
 • sprawność układu mięśniowego, krążenia, oddechowego i kostno-stawowego,
 • wyczulony smak i powonienie,
 • prawidłowe widzenie barw.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady wzroku,
 • wady kończyn, 
 • płaskostopie, 
 • skrzywienie kręgosłupa,
 • choroby skóry, 
 • choroby zakaźne,
 • alergie, 
 • choroby układu krążenia i oddechowego,
 • zaburzenia psychiki,
 • niepełnosprawność intelektualna.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5949″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5054004325908480″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość