Obszar Medyczno-społeczny Branża pomocy społecznej

Opiekunka dziecięca

 

Informacja o zawodzie

Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

  • diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych;
  • organizowanie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
  • planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw;
  • planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci;
  • kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka;
  • zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy;
  • wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej.
  • samodzielność,
  • samokontrola,
  • gotowość do współdziałania,
  • gotowość szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
  • kontrolowanie własnych emocji,
  • wytrwałość i cierpliwość,
  • dokładność,  empatia,
  • miła aparycja.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • powonienie,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • schorzenia kręgosłupa.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • schorzenia kręgosłupa,
 • niewydolność układu oddechowego,
 • sprawność rąk,
 • dobry słuch i wzrok.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie opiekunki dziecięcej. Ostateczną decyzję podejmuje uprawniony lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Liceum ogólnokształcące
 • Szkoła policealna
 • Szkoła wyższa
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6441″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5924131548299264″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość