Obszar Medyczno-Społeczny Branża pomocy społecznej

 Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Informacja o zawodzie

Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

  • pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę);
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
  • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
  • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
  • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
   aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
  • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
  • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
  • wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.
  • umiejętności zarządcze,
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
  • samodzielność,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • uprzejmość,
  • opanowanie,
  • delikatność.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • predyspozycje intelektualne i emocjonalne,
 • dobre zdrowie.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przeciążenie kręgosłupa,
 • choroby wywołane stresem.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia dużego stopnia narządów fizjologicznych,
 • zaburzenia dużego stopnia kończyn dolnych,
 • zaburzenia średniego i dużego stopnia kończyn górnych,
 • upośledzenie umiarkowane i lekkie,
 • upośledzenie narządów mowy i wzroku.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Liceum
 • Technikum
 • Studia wyższe
 • Kursy i szkolenia kwalifikacyjne
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6438″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/embed/4897921120731136″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość