Obszar Medyczno-Społeczny Branża pomocy społecznej

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Informacja o zawodzie

Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

  • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
  • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
  • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
  • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy;
  • planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
  • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
  • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.
  • predyspozycje do pracy z ludźmi,
  • postawa prospołeczna,
  • chęć niesienia pomocy,
  • głęboka empatia,
  • cierpliwość,
  • umiejętności planowania,
  • zdolności organizacyjne,
  • zarządzanie czasem,
  • odwaga i umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów,
  • twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań,
  • umiejętności przekazywania informacji, w tym znajomość odpowiednich sposobów i technik przekazywania,
  • szybki refleks
  • spostrzegawczość,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • podzielność uwagi,
  • uzdolnienia techniczne,
  • uzdolnienia artystyczne i manualne,
  • wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, anatomii i fizjologii człowieka.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • odporność na stres i trudne sytuacje,
 • zdolność szybkiego reagowania,
 • pokonywania trudności,
 • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • spostrzegawczość,
 • panowanie nad emocjami,
 • podzielność uwagi,
 • odpowiedzialność, zdolności organizacyjne,
 • sprawność fizyczna,
 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przeciążenie kręgosłupa,
 • choroby wywołane stresem.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • uzależnienia,
 • wada wzroku, słuchu lub węchu,
 • choroby zakaźne,
 • zaburzenia psychiczne,
 • choroby skóry.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Praca dostępna dla osób z niepełnosprawnością, jeżeli niepełnosprawność nie uniemożliwia wykonywania czynności zawodowych. W każdym przypadku należy konsultować możliwość podjęcia kształcenia w kierunku wybranego zawodu z lekarzem medycyny pracy, doradcą zawodowym.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Szkoła policealna
 • Technikum 
 • Szkoły wyższe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6432″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5921584565583872″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość