Obszar Medyczno-społeczny Branża opieki zdrowotnej

Technik ortopeda

 

Informacja o zawodzie

Projektuje i produkuje przedmioty ortopedyczne oraz realizuje indywidualne, nietypowe zamówienia.

  • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem anatomii topograficznej i plastycznej oraz proporcji ciała w różnych okresach rozwoju człowieka oraz zasad biomechaniki ortopedycznej;
  • wykonywanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
  • realizacja indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne;
  • dostosowywanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika;
  • dostosowywanie sprzętu codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
  • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
  • dobieranie i stosowanie metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
  • pobieranie miary, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania protez tymczasowych;
  • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
  • kierowanie procesem technologicznym, organizowanie stanowisk pracy i zabezpieczenia materiałowego produkcji;
  • nadzorowanie eksploatacji i legalizacji maszyn, urządzeń i sprzętu;
  • posługiwanie się urządzeniami, przyrządami i aparaturą pomiarową;
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, technologicznej, ewidencyjnej i materiałowej;
  • współpraca z placówkami ochrony zdrowia, dotycząca zakresu i poziomu zabezpieczenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
  • umiejętność koncentracji i podzielności uwagi, 
  • cierpliwość
  • wytrwałość,
  • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
  • samodzielność,
  • umiejętność współdziałania w zespole,
  • uzdolnienia techniczne.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobry wzrok, w tym ostrość widzenia, 
 • widzenie stereoskopowe, 
 • percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw
 • sprawność rąk i palców oraz dobrze rozwinięty zmysł dotyku,
 • dobra kondycja fizyczna, umożliwiająca pomoc pacjentom,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • prawidłowe rozróżnianie barw 
 • pole widzenia mieszczące się w prawidłowym zakresie.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby związane z częstym narażeniem na działanie szkodliwych czynników, takich jak hałas, wibracje, zapylenie, szkodliwe opary itp. 

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby zakaźne,
 • choroby pasożytnicze,
 • choroby skóry rąk,
 • dysfunkcje narządu wzroku,
 • brak widzenia stereoskopowego,
 • zaburzenia niewielkiego znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, 
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • niepełnosprawność narządu słuchu,
 • alergie.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie technika ortopedy niezbędna jest sprawność kończyn górnych, a w szczególności zręczność dłoni i palców. Możliwe jest zatrudnienie osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby osoba na wózku większość zadań mogła wykonywać w pozycji siedzącej.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła policealna
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6395″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5874887332331520″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość