Obszar Medyczno-społeczny Branża opieki zdrowotnej

Ortoptystka

Informacja o zawodzie

Prowadzi działalność profilaktyczną narządu wzroku; bierze udział w badaniach i leczeniu zeza, niedowidzenia jednoocznego oraz zabiegach rehabilitacyjnych, prowadzonych w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych i szpitalnych oddziałach okulistycznych.

  • wykonywanie zaleconych przez lekarza badań i pomiarów okulistycznych (retrakcji, konwergencji, fiksacji, kąta zeza, widzenia stereskopowego, ruchu gałki ocznej itp.);
  • prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych przed i po zabiegu operacyjnym różnych rodzajów zeza;
  • prowadzenie ćwiczeń pleptycznych i ortoptycznych u dzieci zezujących;
   posługiwanie się różnego rodzaju aparaturą i testami do badań i ćwiczeń (oftalmoskop, skiaskop, entyskop, choiroskop, pleoprofor, centrofor, mnemoskop, perymetr Goldmana, adaptometr, tablice Snellena, Ishihary, Madoxa, linijka do skiaskopii itp.);
  • przygotowywanie dziecka do zabiegu operacyjnego oraz postępowanie z dzieckiem po operacji, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki;
  • zbieranie informacji o przebiegu leczenia, prowadzenie dokumentacji odbytych zabiegów;
  • utrzymywanie niezbędnych kontaktów z lekarzem specjalistą, personelem medycznym, członkami rodzin pacjentów itp.
  • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
  • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych;
  • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
  • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej.
  • umiejętność interpretowania wyników badań ortoptycznych i okulistycznych,
  • znajomość i umiejętność obsługi aparatury do badań,
  • umiejętność stosowania środków farmakologicznych rozszerzających źrenice,
  • rozpoznawania i oceny wad refrakcji,
  • umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentem,
  • umiejętności komunikacyjne ze względu na pracę z pacjentami i zespołem,
  • elastyczność myślenia, indywidualne podejście do pacjenta,
  • predyspozycje pedagogiczne ze względu na pracę z dziećmi,
  • cierpliwość,
  • systematyczność,
  • zdolność do empatii.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • prawidłowe widzenie obuoczne,
 • prawidłowe rozróżnianie barw,
 • prawidłowe określanie kształtów,
 • prawidłowa koordynacja ruchowo–wzrokowa,
 • prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby kręgosłupa.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby psychiczne,
 • daltonizm,
 • nerwica,
 • choroby układu mowy,
 • zaburzenia widzenia.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Możliwości podjęcia kształcenia w zawodzie ograniczają pewne niepełnosprawności. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
 • Technikum 
 • Studia wyższe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6459″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5882255550054400″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość