Obszar Medyczno-społeczny Branża opieki zdrowotnej

Asystentka stomatologiczna

 

Informacja o zawodzie

Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

  • opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;
  • przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;
  • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);
  • czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, nie wchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego;
  • przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;
  • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;
  • kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
  • przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki – wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;
  • współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
  • prowadzenie ewidencji pacjentów i dokumentacji leczniczej, sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;
  • pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);
  • prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów;
  • prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.
  • wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.
  • umiejętność współpracy i szybkiego reagowania na polecenia,
  • zdolności komunikacyjne i otwartość w kontaktach z innymi ludźmi,
  • staranność,
  • systematyczność,
  • samodzielność,
  • wysoka kultura osobista,
  • odpowiedzialność za podejmowane działania.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ogólna sprawność fizyczna,
 • sprawność rąk,
 • dobry słuch i wzrok,
 • zdrowy kręgosłup,
 • odporność psychiczna.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • choroby związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące (w tym nowotwory),
 • choroby związane z przeciążeniem układu ruchu (zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka),
 • choroby alergiczne skóry i układu oddechowego.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby zakaźne,
 • ułomności fizyczne,
 • epilepsja,
 • tiki,
 • choroby kręgosłupa,
 • wady wymowy,
 • alergie na substancje chemiczne,
 • wrażliwa skóra dłoni.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6426″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6469179046232064″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość