Obszar Medyczno-społeczny Branża opieka zdrowotna

Technik odlewnik

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje – zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa – laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii, takie jak: protezy zębowe, aparaty ortopedyczno-szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia, z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki.

  • projektowanie modeli gipsowych protez dolnych i górnych, wymiana uszkodzonych zębów w protezie;
  • wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki, regulacji zębów i zgryzu (klamry);
  • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami bhp (aparaty do topienia metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych typów, szlifierki);
  • prowadzenie dziennika pracy – zgodnie z instrukcją obowiązującą w przychodni protetycznej – i ewidencji wykonanych zabiegów;
  • kontrolowanie i ocenianie, przy udziale kierownika pracowni, wykonywanych w laboratoriach prac protetycznych pod kątem ich zgodności z zaleceniami lekarza, stosowanych materiałów, wygody i użyteczności pacjenta;
  • kontrola i pomoc przy wykonywaniu prac technicznych w pracowni, ocena wykonania technicznego pracy (jakość pracy, dokładność, wygląd estetyczny, koszty);
  • przekazywanie gotowych prac do lekarzy stomatologów i innych zleceniodawców, zgodnie z obowiązującym w zespole stomatologicznym trybem przekazywania i odbioru prac;
  • regulacja i dopasowywanie do indywidualnych właściwości poszczególnych protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja;
  • ewidencja i kontrola czasu pracy oraz użytych do zabiegów materiałów i urządzeń (dokumentacja pracy i materiałowa);
  • przygotowywanie pacjenta, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki, do stosowania protez i innych urządzeń uzupełniających i korygujących wady uzębienia oraz dbałości o ich stan;
  • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, propagujących zapobieganie wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.
  • praca indywidualna,
  • samodzielność,
  • precyzja,
  • wysokie zdolności manualne,
  • cierpliwość.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • pełne widzenie barw i odcieni, 
 • wyobraźnia przestrzenna, 
 • dokładność i precyzja,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć wzrokowa i odtwórcza.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • chroniczne bóle kręgosłupa, skrzywienia, a nawet niedowłady,
 • zagrożenia dla układu kostnego dłoni i nadgarstka,
 • choroby układu oddechowego, 
 • nieżyty nosa i gardła, 
 • astma oskrzelowa, 
 • pylica.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • alergie,
 • wady wzroku, których nie można skorygować okularami, 
 • choroby ograniczające sprawność manualną.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Zawód ten mogą wykonywać osoby niepełnosprawne, ponieważ jest to praca lekka pod względem obciążenia fizycznego, a także wykonywana w stałym miejscu.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła policealna
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6022″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5409741703086080″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość