Obszar Medyczno-społeczny Branża opieka zdrowotna

Protetyk słuchu

 

Informacja o zawodzie

Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnąrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

  • prowadzenie badań audiometrycznych słuchu;
  • diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych;
  • prowadzenie badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci;
  • konsultowanie się z laryngologiem co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu;
  • dobieranie i dopasowywanie wkładek usznych różnych typów do określonego ubytku słuchu, możliwości finansowych pacjenta, jego wieku oraz potrzeb;
  • dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków;
  • pouczanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji;
  • śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparatów standardowych oraz sterowanych wielofunkcyjnym pilotem);
  • sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi;
  • nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wkładek usznych.
  • zdolności techniczne, manualne, 
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
  • umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, 
  • umiejętność nawiązania współpracy zespołem interdyscyplinarnym.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • umiejętność komunikacji, 
 • empatia, 
 • cierpliwość,
 • cierpliwość,
 • sprawność zmysłu słuchu.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady słuchu i wymowy.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła policealna
 • Szkoła wyższa
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6058″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4504412433809408″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość