Obszar Mechaniczny Branża mechaniczna

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

Informacja o zawodzie

Montuje i instaluje maszyny i urządzenia w warunkach produkcji jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksploatacją i naprawą; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.

  • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i oprzyrządowania uniwersalnego oraz specjalistycznego;
  • przygotowanie części maszyn i urządzeń do montażu poprzez ustawienie ich w przyrządach i uchwytach montażowych;
  • montowanie, instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń;
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń;
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych;
  • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych;
  • wykonywanie i naprawianie części maszyn i urządzeń oraz wykonywanie prac regeneracyjnych zużytych części;
  • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według określonych parametrów eksploatacyjnych;
  • sprawdzanie jakości wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną i instrukcjami montażowymi oraz sporządzanie szkiców prostych części maszyn i urządzeń;
  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie napraw maszyn i urządzeń.
  • uzdolnienia techniczne, 
  • umiejętność koncentracji uwagi i logicznego rozumowania,
  • sprawność manualna, 
  • dokładność,
  • poczucie odpowiedzialności podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • efektywna praca w zespole.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zatrucia ostre lub przewlekłe, 
 • ostre reakcje alergiczne, 
 • choroby skóry, 
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • niska sprawność fizyczna,
 • wady wzroku,
 • brak widzenia obuocznego,
 • niedosłuch,
 • zaburzenia równowagi,
 • omdlenia,
 • zawroty głowy,
 • choroby układu: mięśniowego, kostno-stawowego, oddechowego,nerwowego,
 • zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk,
 • wady serca,
 • alergie,
 • choroby skóry rąk,
 • cukrzyca,
 • reumatyzm,
 • alergie i uczulenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczka.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie mechanik monter-maszyn i urządzeń przemysłowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie;
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrośd widzenia;
 • z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację podczas pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego (z udziałem pracodawców rzemieślników) w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • w branżowej szkole I stopnia w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6163″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5723925875654656″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość