Obszar mechaniczny Branża transportu wodnego

Monter kadłubów jednostek pływających

 

Informacja o zawodzie

Praca w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i remontami kadłubów okrętowych oraz konstrukcjami stalowymi.  Zajmuje się wykonaniem elementów kadłuba oraz montażem i remontem kadłuba okrętu.

  • wykonywanie obróbki blach i profili hutniczych
  • prefabrykowanie i montowanie kadłuba jednostek pływających
  • wykonywanie operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających
  • przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
  • wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
  • przestrzeganie przepisów dotyczących bhp na stoczni
  • stosowanie się do przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku
  • wyobraźnia przestrzenna
  • uzdolnienia techniczne
  • podzielność uwagi
  • samodzielność a jednocześnie zdolność do współdziałania
  • rozumowanie logiczne
  • zdolność koncentracji uwagi
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
  • samokontrola
  • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
  • dokładność.
  • język angielski
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku
 • rozróżnianie barw
 • ostrość słuchu
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • brak lęku wysokości, klaustrofobii
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi, umożliwiające ocenę odległości)
 • widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła)
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • szybki refleks
 • zdolność koncentracji uwagi
 • podzielność uwagi
 • dobra pamięć

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządów ruchu
 • urazy
 • choroby oczu
 • niedosłuch

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia równowagi
 • lęk wysokości
 • padaczka
 • choroby skóry
 • alergie choroby układu oddechowego
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji
 • choroby ograniczające sprawność ruchową
 • choroby układu krążenia. 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6290″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5102274590932992″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość