Obszar MechanicznyBranża Motoryzacyjna

Mechanik pojazdów samochodowych

 

Informacja o zawodzie

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

  • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
  • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
  • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
  • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
  • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
  • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu;
  • wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
  • mycie oraz czyszczenie części i podzespołów,
  • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych;
  • sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
  • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw.
  • wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych;
  • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;
  • nadzorowanie innych pracowników.
  • umiejętności pracy w szybkim tempie, 
  • wytrzymałości na długotrwały wysiłek, 
  • samokontroli, 
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji, 
  • umiejętności w zakresie współdziałania, 
  • samodzielności,
  • cierpliwości, 
  • dokładności.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • ostrość słuchu, 
 • zmysł równowagi, 
 • czucie dotykowe, 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • szybki refleks,
 •  spostrzegawczość, 
 • zręczność rąk.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • chorobami płuc (np. pylica, rozedma),
 • chorobami skóry,
 • nieżytami błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołanymi działaniem
 • substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym,
 • związanymi z zatruciem szkodliwymi substancjami,
 • chorobami układu wzrokowego,
 • uszkodzeniem słuchu wywołanym działaniem hałasu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego; daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
 • choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
 • obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
 • skłonność do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • zaburzenia psychiczne,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Nie istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła branżowa I i II stopnia
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6089″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4827317495529472″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość