Obszar mechaniczny Branża motoryzacyjna

Mechanik motocyklowy

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów; kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

  • przyjmowanie motocykli, motorowerów i ich zespołów do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia
  • ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów jednośladowych metodami diagnostycznymi
  • usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdu jednośladowego (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, koła jezdne, układy hamulcowe, obwody elektryczne) w ramach napraw bieżących i okresowych
  • przeprowadzanie konserwacji oraz zabezpieczeń antykorozyjnych ramy i innych elementów pojazdu, wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego
  • wykonywanie operacji demontażowo-montażowych pojazdów jednośladowych i ich zespołów
  • mycie oraz czyszczenie części i zespołów
  • przeprowadzanie weryfikacji zużytych części oraz naprawa zespołów
  • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.)
  • wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych
  • sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych
  • organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
  • ustalanie stanu technicznego pojazdów jednośladowych w stacjach badań w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu.
  • kreatywność i otwartość na zmiany
  • odpornośc na stres
  • chęć doskonalenia umiejętności zawodowych i aktualizacji swojej wiedzy
  • komunikatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
  • samokontrola
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
  • rzetelność i dokładność
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobra ogólna sprawność
 • ostrość słuchu i wzroku
 • rozróżnianie barw
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • zręczność rąk i palców
 • spostrzegawczość

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zatrucie spalinami (ostre lub przewlekłe)
 • reakcje alergiczne
 • choroby skóry
 • choroby wzroku
 • choroby słuchu
 • urazy

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • niska wydolność fizyczna
 • zaburzenia równowagi
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego
 • znaczne zaburzenia widzenia barw
 • choroby uszu
 • niedosłuch
 • choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn)
 • oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca
 • alergie
 • choroby skóry
 • cukrzyca
 • reumatyzm

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ograniczone

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6449″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5043776800817152″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość