Obszar Mechaniczny Branża motoryzacyjna

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Informacja o zawodzie

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

  • przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
  • ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
  • ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
  • demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
  • montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
  • ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
  • konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
  • dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
  • organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
  • zdolność koncentracji uwagi, 
  • podzielność uwagi, 
  • dobra pamięć, 
  • wyobraźnia przestrzenna, 
  • uzdolnienia rachunkowe, 
  • rozumowanie logiczne, 
  • uzdolnienia techniczne, tj. umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, 
  • umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • rozróżnianie barw, 
 • widzenie stereoskopowe, 
 • widzenie o zmroku, 
 • ostrość słuchu, 
 • zmysł równowagi, 
 • czucie dotykowe, 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • szybki refleks, 
 • spostrzegawczość, 
 • zręczność rąk.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby płuc (np. pylica, rozedma),
 • choroby skóry,
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o
 • silnym działania drażniącym lub uczulającym,
 • zatrucie substancjami szkodliwymi,
 • choroby układu wzrokowego,
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
 •  choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
 • obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
 • skłonność do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • zaburzenia psychiczne,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Nie istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła branżowa I i II stopnia
 • Studia wyższe
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6451″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5837579635785728″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość