Obszar Mechaniczny Branża mechaniczna

Technik mechanik

 

Informacja o zawodzie

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

  • opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń;- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń;
  • przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych;
  • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
  • dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia;
  • organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe i itp.);
  • przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach;
  • organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń;
  • wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
  • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
  • wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
  • organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń;
  • uczestniczenie w samodzielnym prowadzeniu międzyoperacyjnej kontroli podczas produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń ogólnego przeznaczenia;
  • kierowanie i nadzorowanie szkolenia podległych pracowników;
  • wykonywanie różnych operacji ślusarskie i użytkowanie uniwersalnych obrabiarek skrawających;
  • po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia pełnienie funkcji nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
  • prowadzenie gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadkami użytkowymi.
  • umiejętność pracy w szybkim tempie, 
  • odporność emocjonalna, 
  • samokontrola, 
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
  • umiejętność współdziałania, 
  • niezależność, 
  • samodzielność, 
  • wytrwałość, 
  • cierpliwość, 
  • dokładność, 
  • ciekawość, 
  • umiejętność pracy w warunkach monotonnych, 
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • rozróżnianie barw, 
 • ostrość słuchu, 
 • zmysł równowagi, 
 • czucie dotykowe, 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • szybki refleks, 
 • spostrzegawczość, 
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające widzenie odległości), 
 • zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych), 
 • powonienie, 
 • brak lęku wysokości.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zatrucie substancjami szkodliwymi,
 • choroby skóry,
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu,
 • przewlekłe choroby narządów ruchu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby neurologiczne, 
 • choroby kończyn górnych.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do pracy w zawodzie, np. z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła branżowa I i Ii stopnia
 • Studia wyższe
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6123″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6204719412936704″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość