Obszar Górniczo-hutniczy Branża metalurgiczna

Technik odlewnik

 

Informacja o zawodzie

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych; przygotowuje dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów wytwarzania odlewów.

  • organizowanie pracy zespołów prowadzącym procesy technologiczne w odlewni, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i jakościowym oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy, ergonomii oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska naturalnego;
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
  • zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce;nadzorowanie przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
  • wykonywanie badań kontrolnych i laboratoryjnych materiałów i półwyrobów stosowanych w procesie wytwarzania odlewów, wnioskowanie o zmianę opracowanych procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżki kosztów wytwarzania;
  • kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wnioskowanie lub decydowanie o oddaniu urządzenia do naprawy;
  • użytkowanie urządzeń komputerowych do projektowania, wytwarzania i odbioru technicznego odlewów, sterowania produkcją, ewidencjonowania danych technologicznych, analizy jakości, rozliczenia czasu pracy, materiałów, wyrobów itp.;
  • racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej i elektroenergetycznej w zakładach przemysłu odlewniczego.
  • wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.
  • umiejętność logicznego myślenia, jak i myślenia twórczego
  • dokładność, 
  • sumienność, 
  • zdolność koncentracji, 
  • podzielność uwagi, 
  • dobra koordynacja ruchowa, 
  • praktyczne zdolności techniczne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy swojej i zespołu.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • spostrzegawczość,
 • zdolność koncentrowania uwagi, 
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • umiejętności postępowania z ludźmi,
 • dobry stan zdrowia,
 • dobry wzrok, słuch i zdolność rozróżniania barw.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • wysoka temperatura (w pobliżu kadzi z ciekła stalą), 
 • hałas
 • zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,
 • niebezpieczne być mogą przemieszczające się maszyny i materiały.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • niska wydolność fizyczna
 • wady wzroku, brak widzenia
 • obuocznego, znaczne zaburzenia
 • widzenia barw
 • choroby uszu, niedosłuch
 • zaburzenia równowagi, omdlenia
 • zawroty głowy
 • choroby układów: mięśniowego,
 • kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców), oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze)
 • alergie
 • choroby skóry rąk
 • cukrzyca
 • reumatyzm. 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Zatrudnienie mogą znaleźć osoby lekko niedosłyszące i niedowidzące (w okularach), a także osoby z niewielką dysfunkcją kończyn.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum 
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5918″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5285928801796096″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość