Obszar Górniczo-hutniczy Branża górniczo-wiertnicza

Technik górnictwa otworowego

 

Informacja o zawodzie

Planuje i nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górnictwa nafty i gazu, eksploatacji wód mineralnych, eksploatacji siarki oraz soli kamiennej; nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

  • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na danym odcinku lub stanowisku pracy
  • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej
  • racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem
  • ustalanie optymalnych warunków i parametrów procesu wiercenia
  • uczestniczenie w procesach technologicznych i kierowanie prawidłowym ich przebiegiem w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu
  • nadzorowanie prac wiertniczych, kontrolowanie prawidłowego użytkowania maszyn i osprzętu, narzędzi, paliwa, energii i materiałów oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych
  • likwidowanie zagrożeń i awarii wiertniczych
  • stosowanie urządzeń komputerowych do wspomagania projektowania procesów wydobywczych, dokumentowania wielkości wydobycia, eksploatacji środków trwałych oraz regulacji procesów technologicznych
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji wierceń, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocena uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów produkcyjnych
  • ocenianie charakteru i stopnia zagrożenia środowiska naturalnego i życia pracowników wynikających z prowadzenia prac górniczych
  • przestrzeganie stosowania przepisów technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz norm branżowych w czasie prac wiertniczych i eksploatacyjnych
  • określanie norm, zakresu czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.
  • wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz konstrukcyjno-technologicznych w górniczych jednostkach projektowych oraz innych.
  • odpowiedzialność
  • spostrzegawczość 
  • odporność na stres
  • dokładność
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość języka angielskiego
  • prawo jazdy kat B
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobry ogólny stanu zdrowia
 • sprawności psychofizyczna
 • spostrzegawczości
 • refleks
 • skrupulatność
 • zdolności przewidywania i odporność na stres

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • trwały ubytek słuchu
 • choroby narządu ruchu
 • zespół wibracyjny
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • pylice płuc

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • słaba budowa ciała lub niska wydolność fizyczną
 • wady wzroku nieskorygowane szkłami, zaburzenia widzenia barw lub zaburzenia widzenia obuocznego
 • zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego
 • wady słuchu (choroby uszu)
 • skłonność do alergii
 • choroby płuc, oskrzeli, gardła
 • wady serca,  inne choroby układu krążenia uniemożliwiające ciężkie prace fizyczne
 • dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu i/lub mięśniowego
 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy lub omdlenia
 • choroby ograniczające sprawność rąk, zaburzenia dotyku, reumatyzm, choroby skóry rąk

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6389″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6420998195380224″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość