Obszar Elektryczno-elektroniczny Branża transportu kolejowego

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

  • montowanie, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręcznych (kluczowych), mechanicznych, przekaźnikowych oraz suwakowych na górkach rozrządowych (mechaniczne i przekaźnikowe) oraz urządzeń stacyjnych i liniowych, a także ich zasilanie;
  • montowanie, sprawdzanie działania, regulowanie i kontrolowanie napędu zwrotnicowego, mechanicznego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;
  • sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
  • montowanie semaforów i obwodów sterujących, zależnościowych i sygnałowych w urządzeniach mechanicznych i przekaźnikowych;
  • układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń oraz zarabianie kabli w garnkach, głowicach, skrzynkach kablowych oraz sprawdzanie izolacji żył kablowych;
  • wbudowywanie i sprawdzanie parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów;
  • sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie czujników torowych magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych;
  • sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej;
  • sprawdzanie i konserwowanie urządzeń zasilających prądu stałego (baterii, akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowników i zespołów prądotwórczych);
  • kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem;
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi;
  • analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, powszechnie stosowanych na PKP urządzeń oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie powstałych usterek;
  • przestrzeganie warunków bhp oraz zabezpieczenia stanowisk pracy w czasie ruchu pociągów;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową.
  • tworzenie i projektowanie nowych systemów zabezpieczających ruch pociągów, szczególnie w warunkach zwiększania ich prędkości
  • uzdolnienia rachunkowe, rozumowanie logiczne, uzdolnienia techniczne
  • umiejętności pracy w szybkim tempie
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
  • umiejętności współdziałania
  • samodzielności
  • gotowości do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
  • cierpliwości oraz dokładności
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku
 • rozróżnianie barw
 • ostrość słuchu
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • brak lęku wysokości
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi, umożliwiające ocenę odległości)
 • widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła)
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • szybki refleks
 • zdolność koncentracji uwagi
 • podzielność uwagi, dobra pamięć

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządów ruchu
 • choroby układu wzrokowego

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • nieskorygowane szkłami wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw
 • ograniczona sprawność ruchowa kończyn dolnych
 • zaburzenia równowagi
 • choroby układu nerwowego
 • oddechowego, mięśniowego, krążenia, kostno-stawowego
 • niedosłuch

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Nie ma możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6363″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5022947283173376″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość