Obszar Elektryczno-elektroniczny Branża teleinformatyczna

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Informacja o zawodzie

Montuje, konserwuje oraz eksploatuje urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; przeprowadza naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; uruchamia i zapewnia działanie terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; administruje sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

  • montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich
  • wyznaczanie trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków, wykonywanie montażu kabli i urządzeń oraz wykonywanie podłączenia urządzeń transmisyjnych
  • sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji
  • montowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich oraz ich konfigurowanie
  • instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych
  • ocenianie jakości montażu instalacji na podstawie przeprowadzonej diagnostyki pracy i pomiarów instalacji i urządzeń
  • wykonywanie okresowych przeglądów instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz wykonywanie regulacji parametrów instalacji
  • wykonywanie pomiarów parametrów sieci oraz analizowanie parametrów łącza transmisji danych
  • określanie rodzaju i zakresu naprawy instalacji i urządzeń
  • rozpoznawanie i lokalizowanie uszkodzeń sieci oraz organizowanie prac konserwacyjnych i naprawczych sieci
  • przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych
  • administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych, w tym: konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie parametrów urządzeń sieciowych oraz monitorowanie działania sieci za pomocą standardowych testów
  • przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
  • sporządzanie dokumentacji technicznej systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz dokumentacji z wykonywanych prac
  • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu nowych technologii teleinformatycznych
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
  • kierowanie małym zespołem pracowniczym;
  • uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • odpowiedzialność
  • samodoskonalenie
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • zainteresowania techniczne
 • spostrzegawczość
 • koordynacja sensomotoryczna
 • zdolność do koncentracji i podzielności uwagi
 • wyobraźnia przestrzenna
 • konstrukcyjna i techniczna umiejętność abstrakcyjnego myślenia
 • zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców
 • zdyscyplinowanie
 • wytrwałość i cierpliwość
 • umiejętność współdziałania w grupie

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby wzroku
 • choroby związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
 • alergie

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego
 • zaburzenia widzenia barw
 • choroby oczu 
 • niedosłuch
 • znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, wady serca, 
 • epilepsja 
 • choroby skóry rąk, nadmierna potliwość rąk 
 • ograniczenie sprawności rąk

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W ograniczonym zakresie.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6345″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6117162142531584″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość