Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Teleinformatyczna

Technik informatyk

 

Informacja o zawodzie

Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

  • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
  • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
  • posługiwanie się komputerami typu PC
  • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
  • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
  • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
  • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
  • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
  • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
  • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
  • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
  • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
  • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie jakości ich pracy
  • wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług
  • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
  • prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy
  • wykonywanie prac operatora sprzętu komputerowego
  • wykonywanie prac w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa
  • chęć do zdobywania wiedzy
  • umiejętności analityczne
  • umiejętność współpracy
  • komunikatywność
  • organizowanie pracy własnej
  • kreatywność
  • odporność na stres
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie:

 • ostrość wzroku
 • rozróżnianie barw
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości)
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • spostrzegawczość
 • zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych)
 • zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
 • dobra pamięć
 • rozumowanie logiczne
 • wyobraźnia i myślenie twórcze
 • uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych)

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby układu wzrokowego
 • choroby kręgosłupa 
 • zespół cieśni nadgarstka

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie:

 • choroby skóry rąk, nadmierna potliwość rąk, ograniczenie sprawności rąk 
 • epilepsja (nie jest przeciwwskazaniem, o ile jest systematycznie leczona) 
 • niedosłuch 
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw 
 • znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, wady serca

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z dysfunkcją kończyn dolnych, ponieważ praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej, głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6354″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5687961899892736″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość