Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Elektroniczno-mechatroniczna

Technik mechatronik

 

Informacja o zawodzie

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

  • pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych;
  • dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • nastawianie ich parametrów;
  • nadzorowanie ich montażu oraz demontażu;
  • projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych;
  • testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów;
  • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników;
  • instalowanie i testowanie programów sterujących;
  • kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów;
  • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego;
  • montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej;
  • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii;
  • planowanie zakupu elementów i podzespołów do prac naprawczych i montażowych urządzeń i systemów mechatronicznych
  • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.
  • projektowanie, montowanie oraz programowanie prostych układów mechatronicznych;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. dotyczącej mechatroniki pojazdów samochodowych
  • techniczne i informatyczne
  • zdolności matematyczne
  • zdolność myślenia całościowego i systemowego
  • kreatywność
  • umiejętność współpracy
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie:

 • zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych)
 • ostrość wzroku, widzenie stereoskopowe
 • czucie dotykowe
 • rozróżnianie barw
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • spostrzegawczość 
 • zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
 • uzdolnienia techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • dobra pamięć
 • rozumowanie logiczne
 • samodzielność
 • dokładność
 • cierpliwość i wytrwałość

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze tj. dolegliwości kręgosłupa i pleców, wady postawy,
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka tj. zespół cieśni nadgarstka
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze oraz podczas wykonywania precyzyjnych prac montażowych, tj.: osłabienie wzroku, podrażnienia błony śluzowej oczu, ból, łzawienie oczu
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • alergie, przewlekłe choroby skóry 
 • choroby uszu, niedosłuch 
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw 
 • choroby układów: nerwowego, ruchu, oddechowego, krążenia i wady serca, moczowego, nerek, mięśniowego, kostno-stawowego ,
 • schorzenia narządów ruchu, znaczne ograniczenie sprawności rąk 
 • zawroty głowy, omdlenia, epilepsja, zaburzenia równowagi

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6324″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5992870218170368″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość