Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża elektroenergetyczna

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Informacja o zawodzie

Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

  • wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych
  • projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień
  • ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych
  • prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień
  • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji
  • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego
  • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych
  • lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków
  • organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach
  • organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska
  • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych
  • sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
  • doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
  • udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej – wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.
  • zdolności manualne i techniczne przydatne przy posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami i urządzeniami
  • umiejętność koncentracji
  • dokładność
  • spostrzegawczość, a przy tym podzielność uwagi
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie:

 • ogólna sprawność fizyczna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek i stres
 • sprawność układu kostno-stawowego oraz układu mięśniowego (osoby pracujące w tym zawodzie przez większą część dnia są w ruchu)
 • odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 • dobry wzrok i koordynacja wzrokowo – ruchowa

Zagrożenie chorobami zawodowymi:

 • choroby układu oddechowego
 • alergie
 • choroby związane z układem kostno-stawowym
 • choroby narządu słuchu i wzroku
 • narażeniem narządów ruchu, zwyrodnieniami kręgosłupa i stawów

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie:

 • choroby ograniczające sprawność ruchową
 • choroby układu kostno – stawowego
 • choroby układu oddychania
 • nadmierna potliwość rąk
 • zaburzenia równowagi 
 • lęk wysokości

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6172″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4572616069873664″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość