Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Elektroenergetyczna

Technik elektryk

 

Informacja o zawodzie

Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

  • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
  • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
  • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
  • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
  • wybór, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
  • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
  • udział w pracach zespołów projektowych
  • posługiwanie się techniką komputerową
  • wykonywanie pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi w zakresie miernictwa przemysłowego;
  • legalizowanie elektrycznej aparatury pomiarowej.
  • dokładność
  • umiejętność pracy w szybkim tempie
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
  • umiejętność współdziałania
  • samokontrola
  • samodzielność
  • cierpliwość
  • wytrwałość
  • ciekawość
  • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości)
 • widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła)
 • ostrość słuchu
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • szybki refleks
 • spostrzegawczość
 • zręczność rąk
 • brak lęku wysokości

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • schorzenia układu kostnego elektryków(zwyrodnienia kręgosłupa i stawów)
 • ubytki słuchu

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu 
 • cukrzyca 
 • nadmierna potliwość rąk 
 • niska wydolność fizyczna
 • ograniczenia sprawności ruchowej 
 • przewlekłe choroby skóry 
 • reumatyzm 
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw 
 • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy 
 • zaburzenia zmysłu węchu 
 • znaczny niedosłuch

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6113″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6740002504048640″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość