Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Elektroenergetyczna

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Informacja o zawodzie

Montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych. Zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

  • przygotowywanie części urządzeń chłodniczych do montażu, w tym ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach instalacyjnych;
   montowanie i instalowanie parowników;
  • sprężarek napędzanych silnikiem elektrycznym (w przypadku urządzeń sprężarkowych), skraplaczy, termostatów, agregatów oraz izolacji termicznej;
  • wykonywanie montażu połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych;
  • sprawdzanie jakości wykonanego montażu urządzeń chłodniczych oraz ocenianie jakości wykonanej naprawy i konserwacji;
  • wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów urządzeń chłodniczych;
  • napełnianie instalacji urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym;
  • dokonywanie regulacji i próbnego uruchomienia urządzenia chłodniczego;
  • instalowanie urządzeń chłodniczych na stanowiskach;
  • kontrolowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń chłodniczych;
  • wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń chłodniczych;
  • określanie przyczyn uszkodzeń urządzeń chłodniczych;
  • dokonywanie naprawy elementów i zespołów urządzeń chłodniczych;
  • montowanie urządzenia chłodniczego po naprawie;
  • ocenianie jakości wykonanej obsługi urządzeń chłodniczych;
  • ocenianie stanu technicznego elementów urządzeń chłodniczych;
  • nadzorowanie bieżącej eksploatacji obsługi urządzeń chłodniczych.
  • projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych.
  • wyobraźnia przestrzenna
  • zdolność koncentracji uwagi
  • współpraca w zespole
  • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
  • rozumowanie logiczne
  • uzdolnienia techniczne
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ogólna wydolność fizyczna
 • sprawność układów mięśniowego, kostno-stawowego
 • sprawność narządu wzroku
 • sprawność zmysłu węchu
 • sprawność zmysłu dotyku
 • sprawność narządów równowagi

Zagrożenie chorobami zawodowymi

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • dysfunkcje ruchowe
 • zaburzenia równowagi
 • skłonność do alergii
 • choroby układu krążenia i oddechowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • klaustrofobia
 • padaczka
 • nieskorygowane szkłami wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego
 • zaburzenia widzenia barw
 • znaczny niedosłuch

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6006″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5778710666543104″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość