Obszar Administracyjno-usługowy Branża fryzjersko-kosmetyczna

Technik usług fryzjerskich

 

Informacja o zawodzie

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, zabiegi chemiczne włosów, strzyżenie włosów, stylizację fryzur, projekty fryzur. Doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzur. Ponadto dba o miejsce pracy, odpowiada za stan narzędzi pracy, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie. Prowadzi rozliczenia z klientami.

  • wykonywanie zabiegów fryzjerskich, m.in.: zabiegów pielęgnacji włosów, strzyżenia włosów, formowania fryzur, ondulowania, wykonywania zmiany koloru włosów, itp.
  • projektowanie fryzur
  • sporządzanie szkiców i rysunków fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia, posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • rozróżnianie typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych
  • rozpoznawanie rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości
  • rozpoznawanie budowy i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów rozróżnianie zmian chorobowych na skórze głowy;
  • stosowanie odpowiednich preparatów oraz sprzętu do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  • charakteryzowanie stylów fryzur minionych epok i ich odtwarzanie
  • charakteryzowanie współczesnych stylów i rodzajów fryzur i ich wykonywanie
  • stosowanie palet kolorystycznych przyjętych we fryzjerstwie
  • sporządzanie kalkulacji kosztów świadczonych usług fryzjerskich;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
  • planowanie i prowadzenie działań marketingowych
  • dbanie o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie fryzjerskim
  • ostrzenie, czyszczenie i odkażanie używanego sprzętu oraz usuwanie jego drobnych usterek
  • obliczanie i przyjmowanie należności za wykonanie usług
  • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych
  • uczestniczenie w pokazach fryzjerskich
  • zarządzanie zakładem fryzjerskim
  •  podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich.
  • umiejętność pracy w szybkim tempie 
  • odporność emocjonalna 
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi 
  • samodzielność 
  • cierpliwość, dokładność, wytrwałość 
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji 
  • empatia
  • samokontrola 
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
  •  umiejętność współdziałania. 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 Ważne jest, aby pracownik wykonujący zawód posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, zręczność rąk, rozróżnianie barw, zmysł równowagi, czucie dotykowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, szybki refleks.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: podzielność uwagi, wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolnienia artystyczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

− chorobami skóry, 

− nieżytami błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym, 

− chorobami zakaźnymi,

− przewlekłymi chorobami narządów ruchu. 

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

− choroby skóry lub inne schorzenia wymienione w przepisach sanepidu,

 − niedowład rąk i choroby kręgosłupa, 

− choroby narządu wzroku, 

− brak powonienia i smaku, 

− alergie. 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją ograniczone możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do pracy w zawodzie, np. niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego). 

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5831″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4691058543034368#commons_4″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość