Obszar Administracyjno-usługowy Branża drzewno-meblarska

Stolarz

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych t.j. płyt, oklein i innych.

  • rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów
  • ocena brakarska gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych
  • trasowanie i ręczna obróbka; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie
  • właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami
  • obsługa i właściwe przygotowanie do pracy podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne
  • wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej
  • właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowanie urządzeń mechanicznych
  • montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk)
  • okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami
  • wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii
  • naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej
  • organizacja stanowiska pracy
  • właściwy dobór narzędzi i materiałów
  • racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów i posługiwanie się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka
  • stosowanie w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej
  • samodzielność, cierpliwość, dokładność i wytrwałość
  • podzielność uwagi, wytrzymałość
  • zdolność rozróżniania kolorów
  • umiejętność koncentracji, 
  • uzdolnienia manualne
  • pomysłowość
  • umiejętność pracy w grupie
  • prawidłowo funkcjonujący zmysł równowagi
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych),
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość.
  zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia techniczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • uszkodzenia słuchu wywołane działaniem hałasu
 • choroby płuc (np. pylica)

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby wymienione w przepisach sanepidu, np. choroby skóry, przewlekłe zapalenie płuc
 • niedowład rąk, choroby wzroku, choroby kręgosłupa
 • brak powonienia i smaku
 • alergie pokarmowe i uczulenia

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)  
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6383″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5223079136067584″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość