58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mTalent: Zajęcia logopedyczne

zajecia_logo_mt
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy
i innymi zaburzeniami sprawności językowej

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych,
rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych
i niwelowanie trudności z tym związanych.

Blisko 2000 ekranów interaktywnych ( w pierwszej z części) oraz zestaw materiałów
dodatkowych w jednej walizce

Produkt dla logopedów pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz
podnoszeniem
sprawności językowej dziecka.

 

Zestaw mTalent: Zajęcia logopedyczne jest już dostępny!

mTalent_logo_box_visual

Produkt ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE to: 

 

 • najnowszy i najobszerniejszy interaktywny produkt logopedyczny na rynku,
 •  kilka tysięcy* interaktywnych ekranów (i liczba ta będzie się zwiększać),
 • produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią projektowania pomocy technologicznych wspomagających logopedów w Polsce,
 • ponad 20 tytułów** obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
 • jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek, a także, dodatkowo, z zakresu etapów ponadstandardowych,
 • prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy,
 • produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
 • seria uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),
 • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
 • prawdopodobnie jedyny logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

* Liczba dotyczy ekranów ze wszystkich tytułów i pakietów.
** Pełna liczba tytułów składających się na serię mTalent Zajęcia logopedyczne. Obecnie, w sprzedaży jest pierwsza część serii, obejmującej łącznie 26 tytułów.

Produkt ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I składa się z następujących rozdziałów: 

 1. Głoska SZ
 2. Głoska Ż
 3. Głoska CZ
 4. Głoska 
 5. Głoska S
 6. Głoska Z
 7. Głoska C
 8. Głoska DZ
 9. Głoska Ś
 10. Głoska Ź
 11. Głoska 
 12. Głoska Ć
 13. Głoska L
 14. Głoska R
 15. Różnicowanie S – Z
 16. Różnicowanie C – DZ
 17. Różnicowanie głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ)
 18. Różnicowanie SZ – Ż
 19. Różnicowanie CZ – DŻ
 20. Różnicowanie Z –Ż
 21. Różnicowanie S –SZ
 22. Różnicowanie L – J
 23. Różnicowanie R – L
 24. Różnicowanie głosek trzech szeregów
 25. Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną
 26. GRUPOWE zajęcia logopedyczne