58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mTalent: Trudności w pisaniu

trudnosci_logo
Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki
i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci
i młodzieży

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych
z dziećmi ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym)
oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające
tradycyjną naukę pisania liter.

Ponad 800 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów
dodatkowych w jednej walizce.

Produkt dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem
sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.

Zestaw mTalent: Trudności w pisaniu jest już dostępny!

mTalent_pisan_box_visual

Produkt TRUDNOŚCI W PISANIU to:

 

 • ponad 800 interaktywnych ćwiczeń dla czterech grup wiekowych,
 • możliwość indywidualizacji pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają potrzebom (możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów ćwiczeń),
 • możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – zarówno do pracy na tablecie i komputerze, jak i na tablicy interaktywnej do ćwiczeń rozmachowych i ćwiczeń w kreśleniu dużych wzorów,
 • tradycyjne, kopiowalne karty pracy wspierające poszczególne etapy rozwoju umiejętności pisania,
 • kontrola prawidłowego kierunku kreślenia, sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięć konturu,
 • kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich kolejność kreślenia,
 • …i inne parametry, które mogą być przydatne w treningu pisania.
 • podręcznik metodyczny i scenariusze zajęć.

 

Pakiet TRUDNOŚCI W PISANIU (I) jest przeznaczony do:

 

 • wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej – Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania),
 • wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych),
 • zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
 • prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
 • prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania.