58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

trudnosci_logo
Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży
 • Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter,
 • Ponad 800 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowych,
 • Produkt dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.
mTalent_pisan_box_visual

mTalent Trudności w pisaniu to:

 

  • ponad 800 interaktywnych ćwiczeń dla czterech grup wiekowych,
  • możliwość indywidualizacji pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają potrzebom (możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów ćwiczeń),
  • możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – zarówno do pracy na tablecie i komputerze, jak i na tablicy interaktywnej do ćwiczeń rozmachowych i ćwiczeń w kreśleniu dużych wzorów,
  • tradycyjne, kopiowalne karty pracy wspierające poszczególne etapy rozwoju umiejętności pisania,
  • kontrola prawidłowego kierunku kreślenia, sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięć konturu,
  • kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich kolejność kreślenia,
  • …i inne parametry, które mogą być przydatne w treningu pisania.
  • podręcznik metodyczny i scenariusze zajęć.

 

Zestaw mTalent Trudności w pisaniu jest przeznaczony do:

 • wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej – Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania),
 • wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych),
 • zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
 • prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
 • prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania.

Zobacz nowy katalog mTalent (2020/21)