58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mTalent: Percepcja wzrokowa

percepcja_logo
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie
i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację
uwagi opartą na analizatorze wzrokowym

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie
i usprawnianie percepcji wzrokowej
.

Ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów
dodatkowych

Dla terapeutów nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności
w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji).

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

mTalent_wzrok_box_visual

Produkt PERCEPCJA WZROKOWA to:

 

  • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
  • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/wzrokowej),
  • pierwszy produkt interaktywny na polskim rynku oparty o metodę M. Frostig,
  • produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
    • propozycja uzupełniona o 
    zestaw dodatkowych materiałów publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),
  • produkt zgodny z wytycznymi DOSTĘPNOŚCI dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Produkt jest podzielony na trzy części: pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny, druga atematyczny, a trzecia – materiał językowy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i  óżnicowaniem znaków). Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące grupy zadań.