58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mTalent: PERCEPCJA SŁUCHOWA

percepcjas_logo
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie
i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację
uwagi opartą na analizatorze słuchowym

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
ale także
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie
i usprawnianie percepcji słuchowej.

Ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów
dodatkowych w jednej walizce.

Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów nauczycieli zajmujących się
wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej.

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

mTalent_sluch_box_visual

Produkt PERCEPCJA SŁUCHOWA to:

 

 • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
 • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/wzrokowej),
 • zbiór ponad 500 interaktywnych ekranów,
 • materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
 • propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),
 • produkt zgodny z wytycznymi DOSTĘPNOŚCI dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W produkcie wydzielono następujące działy:

 

 1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
 2. Sekwencje i rytmy
 3. Słuch fonemowy
 4. Synteza słuchowa
 5. Analiza słuchowa
 6. Pamięć słuchowa i polecenia złożone
 7. Rymy i zagadki
 8. Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)