58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mTalent: MATEMATYKA I

matematyka_logo_mt
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie
i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających
trudności w tym zakresie

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
i dydaktyczno-wyrównawczych
, a także innych mających na celu kształtowanie i nabywanie
umiejętności matematycznych
na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III).

Ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów
dodatkowych w jednej walizce

Produkt dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem
dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

mTalent_math_box_visual

Produkt MATEMATYKA I w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:

 

 • od konkretu do abstrakcji,
 • materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”), 
 • zadania na logiczne myślenie,
 • ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,
 • produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,
 • wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,
 • zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,
 • elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,
 • inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym,
 • zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne.

 

W produkcie MATEMATYKA I materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

 

 1. Od jedności do wielkości
 2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie
 3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy
 4.  Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy
 5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek