58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

mLibro – ucz się z e-podręcznikami bez dostępu do Internetu!

mLibro to aplikacja dla uczniów i nauczycieli, która umożliwia ściągnięcie e-podręczników z platformy Dzwonek.pl oraz pracę z nimi bez stałego dostępu do Internetu. Po ponownym połączeniu wyniki synchronizują się z serwerem.

mlibro_logo_pl
Aplikacja mLibro umożliwia pobieranie zasobów (e-podręczników) z platformy Dzwonek.pl i korzystanie z nich w trybie off-line bez stałego połączenia z Internetem. Aplikacja mLibro może być używana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele korzystający z mLibro mogą pobrać z platformy Dzwonek.pl wybrane zasoby, aby pracować z nimi w klasie na tablicy interaktywnej bez połączenia z Internetem. Uczniowie dzięki mLibro mogą pobierać wybrane lekcje i zadania na swoje urządzenia i pracować nad nimi bez dostępu do Sieci w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja działa na tabletach, komputerach i smartfonach

Do ściągnięcia z Windows Store, App store oraz Google Play

Po ponownym podłączeniu z Internetem wyniki synchronizują się z platformą Dzwonek.pl

Na aplikację można ściągnąć dowolną liczbę e-podręczników z platformy Dzwonek.pl bez żadnych dodatkowych kosztów

Jak zainstalować aplikację na systemie Android? 

W przypadku pobierania aplikacji mLibro na system Android nastąpi przekierowanie do sklepu Google Play.

 1. Wybierz przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację mLibro na Twoim urządzeniu.
 2. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji możesz ją uruchomić, zaznaczając przycisk Otwórz.
 3. Następnie wybierz odpowiedni język i zaakceptuj go przyciskiem OK.
 4. W kolejnym kroku zaznacz platformę Dzwonek.pl na liście dostępnych instancji aplikacji i ponownie wybierz przycisk OK.
 5. Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na Dzwonek.pl, a następnie wybierz przycisk Logowanie. Nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich kursów i  danych przechowywanych na Twoim koncie w portalu Dzwonek.pl. Po zalogowaniu do mLibro Twoje zasoby i zadania są od razu dostępne i gotowe do wykorzystania.

 

Jak zainstalować aplikację w systemie Windows? 

W pobraniu aplikacji mLibro na system Windows należy uruchomić instalator:

 1. Wybierz odpowiedni język, a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.
 2. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować aplikację w wybranej lokalizacji na Twoim komputerze.
 3. Przy pierwszym uruchomieniu mLibro należy zaznaczyć instancję Dzwonek.pl na liście dostępnych wersji platformy pracujących w różnych krajach i zatwierdzić ten wybór przyciskiem OK.
 4. Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na Dzwonek.pl. W tym czasie Twój komputer lub urządzenie mobilne muszą być podłączone do Internetu.
 5. Po wybraniu ikony klucza nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich kursów i zadań przechowywanych na Twoim koncie w portalu Dzwonek.pl. Po ukończeniu synchronizacji masz pełen dostęp do kursów i zadań z portalu Dzwonek.pl. Możesz teraz wybrać lekcję lub zadanie do pobrania i późniejszego wykorzystania w trybie off-line.

 

Jak pracować z aplikacją mLibro?

 1. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji trzeba się upewnić, że urządzenie mobilne lub komputer są podłączone do Internetu.
 2. Podczas logowania do mLibro należy podać nazwę użytkownika i hasło do konta na platformie Dzwonek.pl.
 3. Zaznaczenie ikony klucza uruchomi automatyczną synchronizację danych aplikacji mLibro z  danymi konta na Dzwonek.pl. Po zalogowaniu się do mLibro uczeń ma od razu dostęp do wszystkich swoich kursów i zadań znajdujących się na jego koncie na platformie Dzwonek.pl.
 4. Aby móc pracować z wybranymi zasobami w trybie off-line, wystarczy pobrać je na dane urządzenie, kiedy jest ono połączone z Internetem. W celu pobrania lekcji z wybranego kursu należy wskazać ją w spisie treści, a następnie wybrać przycisk Zainstaluj lekcję.
 5. W zakładce Zadania widoczne są wszystkie otrzymane przez ucznia zadania wraz z informacją o ich obecnym stanie. Aby kontynuować rozwiązywanie zadania w trybie off-line, wystarczy wskazać je na liście, a następnie wybrać przycisk Zainstaluj lekcję.
 6. Pobrana lekcja jest teraz gotowa do wykorzystania również wtedy, gdy łączność z Internetem zostanie utracona. Aby rozpocząć pracę z pobraną lekcją, należy wybrać przycisk Uruchom lekcję.
 7. W kolejnym kroku uczeń rozwiązuje ćwiczenia zawarte w lekcji. Po skończonej pracy wystarczy przejść do poprzedniej strony, a wyniki zostaną automatycznie zapisane.
 8. Po zamknięciu lekcji można sprawdzić dane obejmujące ogólny wynik procentowy, liczbę popełnionych błędów i pomyłek oraz informację o tym, jak często uczeń sprawdzał poprawność udzielonych odpowiedzi. Dane te są dostępne zarówno dla całego zadania, jak i dla każdej zawartej w nim strony.
 9. W dowolnej chwili można usunąć wyniki uzyskane za rozwiązanie zadania za pomocą przycisku Usuń wyniki lub odinstalować pobraną lekcję, wybierając opcję Usuń lekcję

 

mc_ap
mc_go
mc_w10
mc_w7