58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Administracja

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań TIK podnoszących jakość edukacji: nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów, wspomaganie wyrównania szans, rozwój umiejętności, uzdolnień oraz wsparcie ucznia młodszego.

NARZĘDZIA TIK

Dzwonek.pl

to platforma edukacyjna z bezpłatnym dziennikiem elektronicznym oraz z dostępem do darmowych i płatnych kursów, zasobów edukacyjnych oraz e-podręczników. mLibro – darmowa aplikacja umożliwiająca pobranie i pełne wykorzystanie zasobów z portalu Dzwonek.pl bez dostępu do Internetu.

możliwość przydzielania zadań, testów i prac domowych przy automatycznej kontroli wyników każdego ucznia

badania przesiewowe i diagnoza uczniów przy pomocy dedykowanych materiałów

pełne wsparcie dla realizacji metody projektu edukacyjnego, odwróconej klasy, indywidualizacji nauczania, pracy z uczniem SPE i uczniem młodszym, doradztwa edukacyjno-zawodowego

prezentacje i głosowania interaktywne, przeprowadzanie konkursów dla wielu tysięcy użytkowników jednocześnie (np. konkurs Bóbr – międzynarodowy konkurs informatyczny)

aplikacja mLibro dostępna na komputery, tablety i smartfony umożliwia synchronizację efektów pracy uczniów (mogą pracować bez połączenia z internetem)

mcourser_bok8
DzwonekPl_logo_color

eKreda.pl

darmowa baza zasobów interaktywnych – korzystanie z gotowych lekcji oraz tworzenie własnych materiałów i prezentacji w oparciu o multimedia

ponad 40 różnych rodzajów interaktywności dostępnych za darmo

możliwość tworzenia zasobów regionalnych

nowa, ulepszona wersja bezpłatnego i intuicyjnego narzędzia do tworzenia własnych zasobów

pełna integracja z Dzwonek.pl

tik2

mTalent INDYWIDUALIZACJA I SPE

Seria programów mTalent została zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Produkty z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które sukcesywnie i z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Multimedialne rozwiązania z serii mTalent zostały podzielone na kategorie: zajęcia logopedycznematematykapercepcja wzrokowasłuchowa oraz trudności w pisaniu.

INDYWIDUALIZACJA

Jest jedyną ofertą na rynku, w której materiał terapeutyczny nie jest zamknięty, czyli można go dostosować do konkretnego dziecka (indywidualizacja), a liczba zasobów (np. ekranów interaktywnych i kart pracy) stale się powiększa

PEWNOŚĆ

Seria mTalent została stworzona przez doświadczony zespół autorski, ekspercki i testowy

DOSTĘPNOŚĆ

mTalent działa na wszystkich urządzeniach, które ma aktualnie do dyspozycji terapeuta/nauczyciel, tj. na laptopach, komputerach stacjonarnych, tablicach i monitorach interaktywnych, tabletach i smartfonach

KOMPLEKSOWA OFERTA

Składa się zarówno z elementów multimedialnych, jak i tradycyjnych, specjalnie do każdego produktu zaprojektowanych

MOŻLIWOŚCI

Treści są dostępne również bez stałego dostępu do Internetu dzięki aplikacji mLibro

mtalent_bok_strony
mtalent_logo

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej. To doskonały pomysł na ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!

Bogate materiały składające się na serię MPP to między innymi treści zgodne z nową podstawą programową, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”. Każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji: „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”.

Dotychczas w serii Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych ukazały się zestawy do nauczania przedmiotów: matematykibiologiifizyki i chemii.

PEWNOŚĆ

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to sprawdzony merytorycznie materiał i narzędzie do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych

CIEKAWE I ANGAŻUJĄCE ZAJĘCIA

Atrakcyjna forma zajęć, która skutecznie przyciąga uwagę uczniów, dzięki wykorzystaniu multimedialnych zasobów pełnych zróżnicowanych ćwiczeń, symulacji, filmów oraz gier edukacyjnych!

KOMPLEKSOWE NAUCZANIE

Wszystkie zagadnienia wchodzące w skład zestawów MPP zostały podzielone na trzy typy lekcji – zgodnie z naturalnym procesem przyswajania wiedzy. Są to: „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”.

PRACA GRUPOWA

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe zostały uzupełnione o kilkanaście w pełni interaktywnych plansz zaprojektowanych z myślą o wspólnej pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”.

mpp_bok_strony

BADAWCZE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

LaboLAB, badawcze pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy, to dziewięć zestawów do nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii, które pozwalają przeprowadzić ciekawe i angażujące lekcje dzięki kompletnym elementom do wykonania dziesiątek doświadczeń i eksperymentów, a także tradycyjnym i multimedialnym pomocom dla uczniów i nauczycieli.

Każdy zestaw LaboLAB składa się z rozbudowanego pakietu wyposażenia do przeprowadzania eksperymentów i projektów, drukowanych materiałów dla uczniów, rozbudowanego podręcznika metodycznego dla nauczyciela, a także multimedialnych i interaktywnych materiałów, na które składają się symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia i testy.

MOŻLIWOŚCI

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania. Tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej podstawy programowej przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia lub fizyka

NAUCZANIE HYBRYDOWE

W ramach zestawów LaboLAB tradycyjne metody nauczania współistnieją wraz z nowoczesnymi, multimedialnymi rozwiązaniami, tworząc wyjątkowe środowisko, które odpowiada na potrzeby współczesnego ucznia i pozwala mu poznać dane zagadnienie z wielu perspektyw

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU NAUCZYCIELA

Przewodnik metodyczny dla nauczyciela dołączany do każdego zestawu LaboLAB to gotowe rozwiązania, szczegółowe instrukcje, scenariusze zajęć i wiele więcej. Przygotowanie się nauczyciela do atrakcyjnej i angażującej lekcji z LaboLAB trwa nie więcej niż 15 minut!

EKSPERYMENTY, PROJEKTY, BADANIA

Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć. Każdy zestaw LaboLAB to rozbudowane pakiet do przeprowadzania eksperymentów i projektów w klasie do 30 osób

PEWNOŚĆ

Opracowane przez specjalistów, przetestowane pakiety dedykowane pracowniom przedmiotowym

mtalent_bok_strony
labolab_logo_01

SZKOLENIA WDROŻENIOWE

 • Zakładamy szkołę i klasy.
 • Praca z wirtualną klasą: grupowanie uczniów, wysyłanie zadań, monitorowanie postępów, komunikacja z uczniami i rodzicami.
 • Przygotowywanie zadań.
 • Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych.
 • Głosowanie w klasie.
 • Organizacja konkursów.
 • Praca w środowisku BYOD (uczeń korzysta z własnego smartfonu/tabletu do nauki).
 • Praca w trybie off-line. z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i oprogramowania mTalent?
 • Jak kształtować kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK?

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Czym jest e-learning? – wprowadzenie do świata nowoczesnej edukacji.
 • Jak efektywnie i bezpiecznie wdrażać cyfrową edukację?
 • Praca z tablicą interaktywną przy użyciu darmowych zasobów z platformy Dzwonek.pl.
 • Nowe trendy w edukacji – odwrócona klasa, metoda projektu edukacyjnego na platformie edukacyjnej, projekty interdyscyplinarne.
 • Mobilna edukacja, czyli indywidualizacja pracy z uczniem (w tym z uczniem młodszym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z uczniem zdolnym).
 • Jak rozwijać czytelnictwo z wykorzystaniem TIK?
 • Jak realizować doradztwo edukacyjno-zawodowe?
b_szkolenia

E-PODRĘCZNIKI I ZASOBY INTERAKTYWNE

Learnetic przygotował dla Państwa liczne darmowe oraz płatne zasoby edukacyjne, które umożliwiają uatrakcyjnienie nauki.

mTalent: Indywidualizacja i SPE

specjalistyczne pakiety zasobów do profilaktyki, diagnozy i terapii (Zajęcia logopedyczne, Matematyka, Percepcja słuchowa, Percepcja wzrokowa, nauka pisania)

INTERAKTYWNY ELEMENTARZ Z KLASĄ

świetnie oceniane przez praktyków oraz w pełni interaktywne i darmowe e-podręczniki powstałe jako adaptacja podręcznika My i nasz elementarz

INTERAKTYWNY EGZAMIN GIMNAZJALISTY

kilkadziesiąt interaktywnych testów z lat 2002-2013, czyli najskuteczniejszy sposób na efektywne przygotowanie się do egzaminów

mcourser_bok_strony7