58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Praca

Poszukujemy nauczycieli, trenerów, redaktorów merytorycznych oraz osób, które pragną tworzyć interaktywne zasoby przy użyciu oprogramowania mAuthor.

KONTAKT

 • Learnetic SA

  Azymutalna 9,
  80-298 Gdańsk
  Polska

 • Telefon

  tel. +48 58 764 75 00
  fax +48 58 764 75 01

 • adres email

  praca@learnetic.com

Poszukiwana, poszukiwany!

W związku z rekrutacjami na stanowiska trenerów, twórców interaktywnych zasobów edukacyjnych, redaktorów i innych specjalistów, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniami poniżej. Osoby, które chcą zgłosić swoją kandydaturę prosimy o wiadomość z CV na adres praca@learnetic.com, w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska i projektu, na które aplikują.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o firmie.  Dojazd do Learnetic jest możliwy m.in. PKM (należy wysiąść na lotnisku i skierować się do biurowca BCB).

Aktualne rekrutacje:

Informacja o zapytaniu ofertowym na wykonawców szkoleń dla nauczycieli

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/8/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie  125 filmów, z podziałem na 3 części, według scenariusza. Będą to krótkie 5’10’ filmy edukacyjne ilustrujące doświadczenia, tłumaczące zjawiska, wyjaśniające skomplikowane procesy. Muszą mieć charakter dydaktyczny, ułatwiać proces uczenia się i nauczania.

Zapytanie ofertowe dotyczy  projektu pn.: „Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, poprzez opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych, dotyczących 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’10’ do wykorzystania na lekcji. (Grupa 5),  realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 7/7/2017

Odpowiedzi do zapytania ofertowego (pdf)

Wyniki postępowania 7_7_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na ekspertów sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 8/7/2017

Informacja o zmianie formularza ofertowego i daty przesyłania pytań do zapytania ofertowego

Zmieniony formularz ofertowy

 


 

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 522 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem:  „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno–ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 1/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 510 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 2/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 534 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 3/7/2017

Informacja o wyniku postępowania nr 3/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 366 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 4/7/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 276 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 5/7/2017

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 426 fotografii/rysunków/schematów.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 6/7/2017

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 87 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem:  „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno–ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/6/2017

Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_I

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców: Odpowiedzi do zapytania ofertowego 2/6/2017

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego nr 2/6/2017

 


Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 85 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 3/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_V
Odpowiedzi na pytania Wykonawców: Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/6/2017

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 89branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 4/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_VI

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 61 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 5/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_VII

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 46 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 6/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_IX

Informacja o zapytaniu ofertowym na wyprodukowanie 71 branżowych filmów instruktażowych do nauki języka angielskiego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 7/6/2017
Informacja o zmianie terminu składania ofert Informacja_X

Informacja o zapytaniu ofertowym na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1/6/2017

Informacja o wyniku postępowania: Informacja o wyniku postępowania nr 1/6/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 87 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​

​Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: ​„Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i ​a​rtystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, ​d​rzewno-meblarskiej oraz artystycznej.”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 9/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 85 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.​

​Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 10/5/2017

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 89 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.​

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 11/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 61 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.​

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 12/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 46 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​
​​

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr ​13/5/2017​

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym ​na wykonanie 71 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego. Będą to filmy z aktorami prezentujące typowe sytuacje zawodowe. Dialogi w filmach w języku angielskim. Czas trwania filmu: min. 2 min., max. 3 min.​

​​Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 14/5/2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – dokument do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Stawiamy na Edukację”.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 8052017

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 7/5/2017 na przewoźników do realizacji zadania organizacji wyjazdów edukacyjnych oraz zapowiedź przeprowadzenia postępowania nr 8/5/2017 na zbliżony przedmiot zamówienia na podstawie procedury konkurencyjności.

 


 

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarach administracyjno-usługowym i artystycznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 1/5/2017

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 3052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 3/5/2017

 


Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 4052017

Pytania do zapytania ofertowego i udzielone odpowiedzi

Informacja o wyniku postępowania Nr 4/5/2017

 


 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 5052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 5/5/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2052017

Informacja o wyniku postępowania Nr 2/5/2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla ekspertów merytorycznych materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 6052017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 6/5/2017

 


 

1. Stanowisko: Korektor merytoryczny interaktywnych materiałów edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Poszukujemy korektorów merytorycznych interaktywnych materiałów edukacyjnych z zakresu:

– matematyki (szkoła podstawowa oraz gimnazjum),

– przyrody (szkoła podstawowa),

– biologii (gimnazjum).

Do zadań osoby wykonującej zlecenie będzie należało:

– wykonanie korekty treści merytorycznej e-zasobów (ePodręczników),

– wskazanie miejsc błędnych oraz propozycja poprawnych treści,

– wskazanie korelacji między e-zasobami, a obowiązującą podstawą programową,

– wskazanie braków w e-zasobach w stosunku do obowiązującej podstawy programowej.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych rezultatów,
 • Możliwość dalszej współpracy,
 • Kontakt z najnowszymi technologiami,
 • Możliwość wykonywania zlecenia zdalnie lub w biurze w Gdańsku.

Osobę zatrudnioną powinny cechować:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office/ pakietów biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i terminowość wykonywania prac
 • Mile widziane doświadczenie lub wykształcenie pedagogiczne
 • Mile widziana praktyka w realizacji edukacyjnych projektów wydawniczych, drukowanych lub interaktywnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres praca@learnetic.com.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Learnetic S.A. z siedzibą w Gdańsku.”


 

2. Stanowisko: nauczyciel Chojnice. 

Poszukujemy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z:

 • matematyki (NR 13/4/2017)
 • języka angielskiego (NR 14/4/2017)
 • języka niemieckiego (NR 15/4/2017)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów/uczennic z 11 szkół na terenie Gminy Chojnice. Zamówienia dzielone są na części w zależności od postępowania.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania:

 

Pytania do zapytań ofertowych i udzielone odpowiedzi.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 13/4/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 14/4/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania NR 15/4/2017

 


 

Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku w sprawie wykonania platformy edukacyjnej (data publikacji 28.04.2017)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie platformy edukacyjnej na potrzeby współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Stawiamy na Edukację”, realizowanego przez gminę Chojnice w partnerstwie z Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, zgodnie ze specyfikacją opisaną w opisie przedmiotu oraz za pośrednictwem załączonego formularza.

Termin realizacji: do 10 maja 2017 r.

Oferty należy składać pocztą, osobiście w siedzibie firmy Learnetic SA lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: praca@learnetic.com do dnia 2.05.2017 r. do godz. 9.00

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze górniczo-hutniczym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1042017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze medyczno-społecznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1242017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze turystyczno-gastronomicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 742017

Informacje o wyniku postępowania: wynik postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 842017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarze mechanicznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 942017

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Poszukujemy autorów materiałów edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe (JOZ) w obszarach administracyjno-usługowym i artystycznym.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Informacja o zapytaniu ofertowym i dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1142017

Informacje o wyniku postępowania: wynik postępowania

 


Dokumenty:

 

Informacje o wyniku postępowania

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Administracyjno-usługowego (I) i Artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko – kosmetycznej, chemiczno – ceramiczno – szklarskiej, poligraficzno – fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej”.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 1/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_1_4_2017

 


 

 

​Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: ​„Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 6/4/2017

Unieważnienie postępowania Informacja_6_4_2017

 


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 4/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_4_4_2017

 


 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 5/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_5_4_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 3/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_3_4_2017


 

Informacja o zapytaniu ofertowym dla autorów materiałów edukacyjnych przedmiotów zawodowych.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.”.

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Nr 2/4/2017

Unieważnienie postępowania: Informacja_2_4_2017

Kontakt

 • Gdańsk

  Learnetic SA

  ul. Azymutalna 9

  80-298 Gdańsk

  NIP: 5842705459

 • Email

  info@learnetic.com